Quyết định về việc ban hành Quy chế thi đua, khen thưởng của Ủy ban MTTQ tỉnh (nhiệm kỳ 2019-2024)
Số hiệu: 128/QĐ-MTTQ-UB
Loại văn bản: Quyết định
Lĩnh vực văn bản:
Cơ quan ban hành: Uỷ ban MTTQ Việt Nam tỉnh Bắc Giang
Ngày ban hành: 12/05/2020
Ngày cập nhật: 29/05/2020
Tệp đính kèm :Tải về