Kế hoạch tổ chức Hội nghị điển hình tiên tiến trong các cuộc vận động, các phong trào thi đua của Ủy ban MTTQ tỉnh Bắc Giang giai đoạn 2015-2020
Số hiệu: 35/KH-MTTQ-BTT
Loại văn bản: Kế hoạch
Lĩnh vực văn bản:
Cơ quan ban hành: Uỷ ban MTTQ Việt Nam tỉnh Bắc Giang
Ngày ban hành: 29/05/2020
Ngày cập nhật: 29/05/2020
Tệp đính kèm :Tải về