Hướng dẫn hưởng ứng lời kêu gọi của Đoàn Chủ tịch UBTW MTTQ Việt Nam về phát động toàn dân phòng, chống dịch Covid-19
Số hiệu: 22/HD-MTTW-BTT
Loại văn bản: Hướng dẫn
Lĩnh vực văn bản:
Cơ quan ban hành: Uỷ ban TW MTTQ Việt Nam
Ngày ban hành: 19/03/2020
Ngày cập nhật: 14/04/2020
Tệp đính kèm :Tải về