Về việc tổ chức các hoạt động tổ chức kỷ niệm 90 năm Ngày truyền thống MTTQ Việt Nam (18/11/1930-18/11/2020)
Số hiệu: 30/KH-MTTQ-BTT
Loại văn bản:
Lĩnh vực văn bản:
Cơ quan ban hành: Uỷ ban MTTQ Việt Nam tỉnh Bắc Giang
Ngày ban hành: 07/04/2020
Ngày cập nhật: 14/04/2020
Tệp đính kèm :Tải về