V/v gửi biểu châm điểm cuộc thi tìm hiểu "Đảng quang vinh, Bác Hồ vĩ đại, Quê hương, Đất nước đổi mới"
Số hiệu: 1466/BTG-TU
Loại văn bản: Công văn
Lĩnh vực văn bản:
Cơ quan ban hành: Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy
Ngày ban hành: 14/04/2020
Ngày cập nhật: 14/04/2020
Tệp đính kèm :Tải về