Chương trình phối hợp thực hiện các cuộc vận động và phong trào thi đua yêu nước do MTTQ Việt Nam chủ trì năm 2020
Số hiệu: 03/CTrPH-MTTW-TCTV
Loại văn bản: Chương trình
Lĩnh vực văn bản:
Cơ quan ban hành: Uỷ ban TW MTTQ Việt Nam
Ngày ban hành: 12/03/2020
Ngày cập nhật: 14/04/2020
Tệp đính kèm :Tải về