V/v Tổ chức kỷ niệm năm chẵn, năm tròn Ngày truyền thống các ban và các cơ quan của Đảng
Số hiệu: 125-HD/BTGTW
Loại văn bản: Hướng dẫn
Lĩnh vực văn bản:
Cơ quan ban hành: Tỉnh ủy Bắc Giang
Ngày ban hành: 27/03/2020
Ngày cập nhật: 27/03/2020
Tệp đính kèm :Tải về