V/v tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ chào mừng Đại hội Đảng các cấp
Số hiệu: 193/MTTQ-BTT
Loại văn bản: Công văn
Lĩnh vực văn bản:
Cơ quan ban hành: Uỷ ban MTTQ Việt Nam tỉnh Bắc Giang
Ngày ban hành: 24/03/2020
Ngày cập nhật: 27/03/2020
Tệp đính kèm :Tải về