Kế hoạch nắm tình hình nhân dân đối với đại hội Đảng các cấp và tổng hơp ý kiến nhân dân đóng góp vào văn kiện Đại hội
Số hiệu: 20-KH-MTTQ-BTT 5-2-2020
Loại văn bản:
Lĩnh vực văn bản:
Cơ quan ban hành: Uỷ ban MTTQ Việt Nam tỉnh Bắc Giang
Ngày ban hành: 05/02/2020
Ngày cập nhật: 26/02/2020
Tệp đính kèm :Tải về