Hướng dẫn công tác tuyên truyền miệng, hoạt động báo cáo viên năm 2020
Số hiệu: 24/HD-MTTQ-BTT
Loại văn bản: Hướng dẫn
Lĩnh vực văn bản:
Cơ quan ban hành: Uỷ ban MTTQ Việt Nam tỉnh Bắc Giang
Ngày ban hành: 20/02/2020
Ngày cập nhật: 26/02/2020
Tệp đính kèm :Tải về