Chương trình phối hợp Ủy ban MTTQ và Viện kiểm sát nhân dân tỉnh năm 2020
Số hiệu: 10/CTr-MTTQ-VKS
Loại văn bản: Chương trình
Lĩnh vực văn bản:
Cơ quan ban hành: Uỷ ban MTTQ Việt Nam tỉnh Bắc Giang
Ngày ban hành: 19/02/2020
Ngày cập nhật: 26/02/2020
Tệp đính kèm :Tải về