Chương trình thực hiện Nghị quyết Đai hội đại biểu toàn quốc MTTQ Việt Nam lần thứ IX, Nghị quyết Đại hội MTTQ tỉnh Bắc Giang lần thứ XIV (nhiệm kỳ 2019-2024)
Số hiệu: 09/CTr-MTTQ-BTT
Loại văn bản: Chương trình
Lĩnh vực văn bản:
Cơ quan ban hành: Uỷ ban MTTQ Việt Nam tỉnh Bắc Giang
Ngày ban hành: 03/02/2020
Ngày cập nhật: 26/02/2020
Tệp đính kèm :Tải về