Kế hoạch tổ chức các đợt thi đua lập thành tích chào mừng 90 năm Ngày thành lập Đảng cộng sản Việt Nam (03/2/1930-03/2/2020), 130 năm Ngày sinh của Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1809-19/5/2020) và Đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng
Số hiệu: 76-KH/TU
Loại văn bản: Kế hoạch
Lĩnh vực văn bản:
Cơ quan ban hành: Tỉnh ủy Bắc Giang
Ngày ban hành: 12/09/2019
Ngày cập nhật: 13/09/2019
Tệp đính kèm :Tải về