VB quy phạm pháp luật   »   Loại văn bản   »  Quyết định
STT Trích yếu Ngày ban hành Số hiệu Cơ quan ban hành Tải về
1 Quyết định kiện toàn Hội đồng thi đua - khen thưởng Ủy ban MTTQ tỉnh 19/01/2021 224/QĐ-MTTQ-BTT Uỷ ban MTTQ Việt Nam tỉnh Bắc Giang
2 Quyết định về việc thành lập tổ giúp việc BCĐ công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 của BTT UBMTTQ tỉnh Bắc Giang 05/02/2021 231/QĐ/MTTQ-BTT Uỷ ban MTTQ Việt Nam tỉnh Bắc Giang
3 Chức năng, nhiệm vụ, tổ chức bộ máy, biên chế, mối quan hệ công tác cơ quan chuyên trách của Ủy ban Mặt trân Tổ quốc tỉnh 08/07/2020 920-QĐ/TU Tỉnh ủy Bắc Giang
4 Quyết định về việc ban hành Quy chế thi đua, khen thưởng của Ủy ban MTTQ tỉnh (nhiệm kỳ 2019-2024) 12/05/2020 127/QĐ-MTTQ-UB Uỷ ban MTTQ Việt Nam tỉnh Bắc Giang
5 Quyết định quy định một số nôi dung điều kiện hoạt động của xe thô sơ và vận chuyển hành khách, hàng hóa... 02/10/2019 23/2019/QĐ-UBND Ủy ban nhân dân tỉnh
6 Quyết định thành lập Hội đồng tư vấn Khoa học - Giáo dục Ủy ban MTTQ tỉnh khóa XIII (nhiệm kỳ 2014-2019) 01/03/2019 29/QĐ-MTTQ-BTT Uỷ ban MTTQ Việt Nam tỉnh Bắc Giang
7 Quyết định thành lập Hội đồng tư vấn Đối ngoại - Kiều bào khóa XIII (nghiệm kỳ 2014-2019) 01/03/2019 30/QĐ-MTTQ-BTT Uỷ ban MTTQ Việt Nam tỉnh Bắc Giang
8 Quyết định ban hành Quy chế thi đua, khen thưởng của Ủy ban MTTQ tỉnh Bắc Giang 24/08/2018 70/QĐ-MTTQ-BTT Uỷ ban MTTQ Việt Nam tỉnh Bắc Giang
9 Quyết định ban hành Quy chế Thi đua, khen thưởng của Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam (nhiệm kỳ 2014 - 2019) 31/03/2017 221/QĐ-MTTW Uỷ ban TW MTTQ Việt Nam
10 Phê duyệt kết quả thông kê các sản phẩm nông sản chủ lực, đặc trưng năm 2016 07/10/2016 1408/QĐ-UBND Ủy ban nhân dân tỉnh
11 Công văn số: 74/MTTQ-DCPL về việc tiếp xúc cử tri trước và sau Kỳ họp thứ 7 HĐND tỉnh khóa XVII 07/06/2016 74/MTTQ-DCPL
12 Quy chế Bảo vệ Bí mật Nhà nước cơ quan ủy ban MTTQ tỉnh Bắc Giang 07/06/2016 Uỷ ban MTTQ Việt Nam tỉnh Bắc Giang
13 Quyết định về việc phân công giảng viên kiêm chức của Ủy ban MTTQ tỉnh Bắc Giang 07/06/2016 49 /QĐ - MTTQ Uỷ ban MTTQ Việt Nam tỉnh Bắc Giang
14 Quy chế công tác,quản lý tài chính, chi tiêu nội bộ, Quy định biểu dương khen thưởng đối với cán bộ công chức của Cơ quan Uỷ ban MTTQ tỉnh Bắc Giang 07/06/2016 Uỷ ban MTTQ Việt Nam tỉnh Bắc Giang
15 Quy chế tổ chức, quản lý và hoạt động trang thông tin điện tử Uỷ ban MTTQ tỉnh Bắc Giang trên mạng Internet 07/06/2016 43 /QĐ - MTTQ Uỷ ban MTTQ Việt Nam tỉnh Bắc Giang
16 Quyết định chức năng, nhiệm vụ, tổ chức bộ máy, mối quan hệ công tác của cơ quan UBMTTQ Việt Nam tỉnh Bắc Giang 07/06/2016 Uỷ ban MTTQ Việt Nam tỉnh Bắc Giang
17 Quy chế Thi đua, khen thưởng của Uỷ ban MTTQ tỉnh Bắc Giang 07/06/2016 27 /QĐ - M T Uỷ ban MTTQ Việt Nam tỉnh Bắc Giang
18 Quyết định về việc phê duyệt Đề án xây dựng mô hình “Khu dân cư tự quản bảo vệ môi trường”giai đoạn 2012 – 2013 và những năm tiếp theo, góp phần thực hiện xây dựng nông thôn mới tỉnh Bắc Giang giai đoạn 2010 – 2020 07/06/2016 18 / Q Đ - MTTQ - BTT Uỷ ban MTTQ Việt Nam tỉnh Bắc Giang
19 Quy chế làm việc của cán bộ theo dõi công tác Mặt trận các huyện, thành phố 07/06/2016 01 /QC – MT Uỷ ban MTTQ Việt Nam tỉnh Bắc Giang