VB quy phạm pháp luật   »   Loại văn bản   »  Quyết định
STT Trích yếu Ngày ban hành Số hiệu Cơ quan ban hành Tải về
1 Quyết định ban hành Quy chế thi đua, khen thưởng của Ủy ban MTTQ tỉnh Bắc Giang 24/08/2018 70/QĐ-MTTQ-BTT UB MTTQ tỉnh Bắc Giang
2 Quyết định ban hành Quy chế Thi đua, khen thưởng của Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam (nhiệm kỳ 2014 - 2019) 31/03/2017 221/QĐ-MTTW UB TW MTTQ Việt Nam
3 Phê duyệt kết quả thông kê các sản phẩm nông sản chủ lực, đặc trưng năm 2016 07/10/2016 1408/QĐ-UBND Ủy ban nhân dân tỉnh
4 Công văn số: 74/MTTQ-DCPL về việc tiếp xúc cử tri trước và sau Kỳ họp thứ 7 HĐND tỉnh khóa XVII 07/06/2016 74/MTTQ-DCPL
5 Quy chế Bảo vệ Bí mật Nhà nước cơ quan ủy ban MTTQ tỉnh Bắc Giang 07/06/2016 UB MTTQ tỉnh Bắc Giang
6 Quyết định về việc phân công giảng viên kiêm chức của Ủy ban MTTQ tỉnh Bắc Giang 07/06/2016 49 /QĐ - MTTQ UB MTTQ tỉnh Bắc Giang
7 Quy chế công tác,quản lý tài chính, chi tiêu nội bộ, Quy định biểu dương khen thưởng đối với cán bộ công chức của Cơ quan Uỷ ban MTTQ tỉnh Bắc Giang 07/06/2016 UB MTTQ tỉnh Bắc Giang
8 Quy chế tổ chức, quản lý và hoạt động trang thông tin điện tử Uỷ ban MTTQ tỉnh Bắc Giang trên mạng Internet 07/06/2016 43 /QĐ - MTTQ UB MTTQ tỉnh Bắc Giang
9 Quyết định chức năng, nhiệm vụ, tổ chức bộ máy, mối quan hệ công tác của cơ quan UBMTTQ Việt Nam tỉnh Bắc Giang 07/06/2016 UB MTTQ tỉnh Bắc Giang
10 Quy chế Thi đua, khen thưởng của Uỷ ban MTTQ tỉnh Bắc Giang 07/06/2016 27 /QĐ - M T UB MTTQ tỉnh Bắc Giang
11 Quyết định về việc phê duyệt Đề án xây dựng mô hình “Khu dân cư tự quản bảo vệ môi trường”giai đoạn 2012 – 2013 và những năm tiếp theo, góp phần thực hiện xây dựng nông thôn mới tỉnh Bắc Giang giai đoạn 2010 – 2020 07/06/2016 18 / Q Đ - MTTQ - BTT UB MTTQ tỉnh Bắc Giang
12 Quy chế làm việc của cán bộ theo dõi công tác Mặt trận các huyện, thành phố 07/06/2016 01 /QC – MT UB MTTQ tỉnh Bắc Giang