VB quy phạm pháp luật   »   Loại văn bản   »  Kế hoạch
STT Trích yếu Ngày ban hành Số hiệu Cơ quan ban hành Tải về
1 Kế hoạch Phát động thi đua chào mừng Bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021-2026 23/03/2021 73/KH-MTTQ-BTT Uỷ ban MTTQ Việt Nam tỉnh Bắc Giang
2 Kế hoạch kiểm tra, giám sát công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp tỉnh Bắc Giang, nhiệm kỳ 2021-2026 05/02/2021 59/KH-MTTQ-BTT Uỷ ban MTTQ Việt Nam tỉnh Bắc Giang
3 Kế hoạch thực hiện công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và bầu cử đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 05/02/2021 58/KH-MTTQ Uỷ ban MTTQ Việt Nam tỉnh Bắc Giang
4 Kế hoạch tiếp công dân, xử lý đơn thư khiếu nại tố cáo, kiến nghị phản ánh phục vụ bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 05/02/2021 60/KH-MTTQ Uỷ ban MTTQ Việt Nam tỉnh Bắc Giang
5 Kế hoạch tổ chức Hội nghị hiệp thương lần thứ nhất bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và bầu cử đại biểu HĐND nhiệm kỳ 2021-2026 05/02/2021 61/KH-MTTQ-BTT Uỷ ban MTTQ Việt Nam tỉnh Bắc Giang
6 Kế hoạch công tác Bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và Bầu cử HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 của ủy ban MTTQ tỉnh Bắc Giang 05/02/2021 63/KH-MTTQ-BTT Uỷ ban MTTQ Việt Nam tỉnh Bắc Giang
7 Kế hoạch tham gia công tác bảo đảm trận tự an toàn giao thông năm 2021 05/02/2021 65/KH-MTTQ-BTT Uỷ ban MTTQ Việt Nam tỉnh Bắc Giang
8 Kế hoạch tổ chức hội nghị ra mắt mo hình tự quản " Đội tự quản đảm bảo ANTT và tài sản cơ quan 05/01/2021 54/KH-MTTQ Uỷ ban MTTQ Việt Nam tỉnh Bắc Giang
9 Kế hoạch học tập, quán triệt, tuyên truyền về triển khai thực hiện nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ X I X, (nhiệm kỳ 2020-2025) 05/01/2021 51/KH-MTTQ Uỷ ban MTTQ Việt Nam tỉnh Bắc Giang
10 Kế hoạch tổng kết chương trình hành động của MTTQ Việt Nam thực hiện công tác phòng chống tham nhũng, lãng phí giai đoạn 2018-2020 18/08/2020 43/KH-MTTQ-BTT Uỷ ban MTTQ Việt Nam tỉnh Bắc Giang
11 Kế hoạch tổ chức Hội nghị điển hình tiên tiến trong các cuộc vận động, các phong trào thi đua của Ủy ban MTTQ tỉnh Bắc Giang giai đoạn 2015-2020 29/05/2020 35/KH-MTTQ-BTT Uỷ ban MTTQ Việt Nam tỉnh Bắc Giang
12 Kế hoạch công tác phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội và XD phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc năm 2020 13/02/2020 21/KH-MTTQ-BTT Uỷ ban MTTQ Việt Nam tỉnh Bắc Giang
13 Kế hoạch tổ chức Hội nghị phản biện xã hội và lấy ý kiến vào dự thảo các văn kiện Đại hội XIX của Đảng bộ tỉnh và Đại hội XIII của Đảng 18/02/2020 22/KH-MTTQ-BTT Uỷ ban MTTQ Việt Nam tỉnh Bắc Giang
14 Kế hoạch bồi dưỡng, tập huấn cán bộ MTTQ năm 2020 19/02/2020 23/KH-MTTQ-BTT Uỷ ban MTTQ Việt Nam tỉnh Bắc Giang
15 Kế hoạch thực hiện "Tháng cao điểm vận động nhân dân tham gia BHYT năm 2020" 24/10/2019 3851/KH-UBND Ủy ban nhân dân tỉnh
16 Kế hoạch thực hiện tháng cao điểm vì người nghèo năm 2019 24/09/2019 04/KH-MTTQ-BTT Uỷ ban MTTQ Việt Nam tỉnh Bắc Giang
17 Kế hoạch Phát động thi đua lập thành tích chào mừng kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (03/02/1930 - 03/02/2020), 130 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 - 19/5/2020) và Đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng 19/09/2019 03/KH-MTTQ-BTT Uỷ ban MTTQ Việt Nam tỉnh Bắc Giang
18 Kế hoạch tổ chức các đợt thi đua lập thành tích chào mừng 90 năm Ngày thành lập Đảng cộng sản Việt Nam (03/2/1930-03/2/2020), 130 năm Ngày sinh của Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1809-19/5/2020) và Đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng 12/09/2019 76-KH/TU Tỉnh ủy Bắc Giang
19 Kế hoạch giám sát việc thực hiện quy định về chính sách hỗ trợ về cứng hóa đường trục thôn, đường liên thôn và đường nội đồng.... giai đoạn 2017- 2019 05/08/2019 23/KH-MTTQ-BTT Uỷ ban MTTQ Việt Nam tỉnh Bắc Giang
20 Kế hoạch thực hiện Chỉ thi 27-CT/TW ngày 10/01/2019 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác bảo vệ người phát hiện, tố giác người đấu tranh chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực 03/07/2019 21/KH-MTTQ-BTT Uỷ ban MTTQ Việt Nam tỉnh Bắc Giang
   1   2   3   4   5