VB quy phạm pháp luật   »   Loại văn bản   »  Hướng dẫn
STT Trích yếu Ngày ban hành Số hiệu Cơ quan ban hành Tải về
1 Hướng dẫn số 06/HD-MTTQ-BTT Thực hiện công tác đối ngoại nhân dân năm 2016 07/06/2016 Uỷ ban MTTQ Việt Nam tỉnh Bắc Giang
2 Hướng dẫn số 08/HD-MTTQ-BTT ngày 18 tháng 3 năm 2016 về việc tổ chức lấy ý kiến nhận xét và tín nhiệm của cử tri đối với người ứng cử đại biểu Quốc hội, đại biểu HĐND nhiệm kỳ 2016 – 2021 07/06/2016 08/HD-MTTQ-BTT Uỷ ban MTTQ Việt Nam tỉnh Bắc Giang
3 Hướng dẫn số: 05/HD-MTTQ-BTT của Ban Thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh về Công tác Phong trào năm 2016 07/06/2016 Uỷ ban MTTQ Việt Nam tỉnh Bắc Giang
4 Hướng dẫn số: 04/HD-MTTQ-BTT về thực hiện công tác dân tộc, tôn giáo năm 2016 07/06/2016 Uỷ ban MTTQ Việt Nam tỉnh Bắc Giang
5 Hướng dẫn số: 03/HD-MTTQ-BTT về công tác tham gia xây dựng Đảng, chính quyền của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp tỉnh Bắc Giang năm 2016 07/06/2016 Uỷ ban MTTQ Việt Nam tỉnh Bắc Giang
6 Hướng dẫn số: 02/HD-MTTQ-BTT của Ban Thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh về công tác tổ chức và hoạt động giám sát đầu tư của cộng đồng 07/06/2016 Uỷ ban MTTQ Việt Nam tỉnh Bắc Giang
7 Hướng dẫn công tác tuyên truyền quý IV năm 2015 07/06/2016 Uỷ ban MTTQ Việt Nam tỉnh Bắc Giang
8 Hướng dẫn công tác tuyên truyền quý II năm 2015 07/06/2016 Uỷ ban MTTQ Việt Nam tỉnh Bắc Giang
9 Đề cương tuyên truyền 70 năm Cách mạng tháng 8 07/06/2016 Uỷ ban MTTQ Việt Nam tỉnh Bắc Giang
10 Hướng dẫn thực hiện công tác đối ngoại nhân dân năm 2015 07/06/2016 Uỷ ban MTTQ Việt Nam tỉnh Bắc Giang
11 Hướng dẫn triển khai thực hiện công tác dân tộc, tôn giáo năm 2015 07/06/2016 Uỷ ban MTTQ Việt Nam tỉnh Bắc Giang
12 Hướng dẫn Công tác tham gia xây dựng Đảng, chính quyền của ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp tỉnh Bắc Giang năm 2015 07/06/2016 Uỷ ban MTTQ Việt Nam tỉnh Bắc Giang
13 Hướng dẫn tổ chức "Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc" ở khu dân cư và kỷ niệm 84 năm ngày thành lập MTDTTN Việt Nam 07/06/2016 Uỷ ban MTTQ Việt Nam tỉnh Bắc Giang
14 Hướng dẫn công tác tuyên truyền quý I năm 2015 07/06/2016 Uỷ ban MTTQ Việt Nam tỉnh Bắc Giang
15 Hướng dẫn một số hoạt động nhân dịp Đại lễ Phật đản và mùa an cư kết hạ năm 2014-PL.2558 07/06/2016 Uỷ ban MTTQ Việt Nam tỉnh Bắc Giang
16 Hướng dẫn công tác tuyên truyền quý IV/2014 07/06/2016 Uỷ ban MTTQ Việt Nam tỉnh Bắc Giang
17 Hướng dẫn một số hoạt động nhân dịp lễ Phục sinh năm 2014 07/06/2016
18 Hướng dẫn công tác dân tộc, tôn giáo năm 2014 07/06/2016 02 /HD - MTTQ - BTT
19 Hướng dẫn công tác tham gia xây dựng đảng, chính quyền của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp năm 2014 07/06/2016 03 /HD - MT TQ - BTT
20 Hướng dẫn công tác tuyên truyền quý IV năm 2013 07/06/2016 15 /HD - MT TQ Uỷ ban MTTQ Việt Nam tỉnh Bắc Giang
   1   2   3   4