VB quy phạm pháp luật   »   Loại văn bản   »  Báo cáo
STT Trích yếu Ngày ban hành Số hiệu Cơ quan ban hành Tải về
1 Báo cáo tổng kết 5 năm thi hành Luật hòa giải ở cơ sở 11/03/2019 13/BC-MTTQ-BTT Uỷ ban MTTQ Việt Nam tỉnh Bắc Giang
2 Báo cáo kết quả thực hiện Nghị định 64/2008/NĐ-CP về vận động, tiếp nhận, phân phối và sử dụng các nguồn đóng góp tự nguyện, hỗ trợ khắc phục khó khăn... năm 2018 04/03/2019 11/BC-MTTQ-BTT Uỷ ban MTTQ Việt Nam tỉnh Bắc Giang
3 Báo cáo tổng hợp kết quả giải quyết kiến nghị của Ủy ban MTTQ, các Ban của HĐND tỉnh và cử tri tại kỳ họp thứ 5 HĐND tỉnh khoá XVII 07/06/2016 10 /BC - UBND Ủy ban nhân dân tỉnh
4 Báo cáo kết quả công tác Mặt trận quý II, nhiệm vụ công tác quý III năm 2013 07/06/2016 37 /BC - MT Uỷ ban MTTQ Việt Nam tỉnh Bắc Giang
5 Báo cáo tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri và nhân dân trước Kỳ họp thứ năm Quốc hội khóa XIII 07/06/2016 26/BC - MT TQ Uỷ ban MTTQ Việt Nam tỉnh Bắc Giang
6 Báo cáo công tác phối hợp tuyên truyền năm 2012; nhiệm vụ, giải pháp đổi mới đẩy mạnh công tác tuyên truyền trong thời gian tới 07/06/2016 27 /BC - MT Uỷ ban MTTQ Việt Nam tỉnh Bắc Giang
7 Báo cáo kết quả Cuộc thi "Sáng kiến, cách làm hay trong công tác Mặt trận" 07/06/2016 28 /BC - MT TQ Uỷ ban MTTQ Việt Nam tỉnh Bắc Giang
8 Báo cáo công tác Mặt trận quý III, nhiệm vụ quý IV năm 2012 07/06/2016 62 /BC - MTTQ Uỷ ban MTTQ Việt Nam tỉnh Bắc Giang
9 Báo cáo tổng kết công tác năm 2012, phương hướng hoạt động năm 2013 07/06/2016 85 /BC - MT Uỷ ban MTTQ Việt Nam tỉnh Bắc Giang
10 Báo cáo tình hình tổ chức lễ Phật đản và mùa an cư kiết hạ năm 2012 (PL.2556) 07/06/2016 28 /BC - MT TQ Uỷ ban MTTQ Việt Nam tỉnh Bắc Giang
11 Báo cáo tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri và nhân dân trước kỳ họp thứ ba Quốc hội khóa XIII 07/06/2016 26 /BC - MTTQ Uỷ ban MTTQ Việt Nam tỉnh Bắc Giang
12 Báo cáo kết quả thực hiện Quy chế phối hợp công tác giữa Ban Thường trực UBMTTQ và Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh năm 2011; nhiệm vụ trọng tâm năm 2012 07/06/2016 11 /BC - MTTQ - VKS Uỷ ban MTTQ Việt Nam tỉnh Bắc Giang
13 Báo cáo kết quả công tác Quý I; chương trình công tác Quý II năm 2012 07/06/2016 S ố:14 /BC - MTTQ Uỷ ban MTTQ Việt Nam tỉnh Bắc Giang
14 Báo cáo Kết quả thực hiện Nghị quyết liên tịch số 06/NQLT/UBTVQH11-ĐCTUBTWMTTQVN ngày 10 tháng 9 năm 2004 06/04/2016 19 /BC - MT Uỷ ban MTTQ Việt Nam tỉnh Bắc Giang
15 Báo cáo kết quả hoạt động mừng lễ Giáng sinh năm 2011 06/04/2016 04 / BC - MT Uỷ ban MTTQ Việt Nam tỉnh Bắc Giang
16 Báo cáo kết quả 3 năm triển khai thực hiện “Sáng kiến lãnh đạo Phật giáo” tham gia phòng chống HIV/AIDS 06/04/2016 98 / BC - MT Uỷ ban MTTQ Việt Nam tỉnh Bắc Giang
17 Báo cáo tổng kết năm 2011, nhiệm vụ 2012 07/12/2011 91 /BC - MT Uỷ ban MTTQ Việt Nam tỉnh Bắc Giang
18 Báo cáo kết quả công tác Mặt trận năm 2011; chương trình phối hợp thống nhất hành động năm 2012 19/04/2016 Số: 91 /BC-MT Uỷ ban MTTQ Việt Nam tỉnh Bắc Giang