VB chỉ đạo điều hành   »   Loại văn bản   »  Điều lệ
STT Trích yếu Ngày ban hành Số hiệu Cơ quan ban hành Tải về
1 Điều lệ MTTQ Việt Nam khóa IX 25/08/2020 01/ĐL-MTTQ Uỷ ban TW MTTQ Việt Nam