VB chỉ đạo điều hành   »   Loại văn bản   »  Công văn
STT Trích yếu Ngày ban hành Số hiệu Cơ quan ban hành Tải về
1 Chương trình phối hợp số 08/CTrPH-MTTQ-LMHTX, ngày 28 tháng 3 năm 2016, giữa Ủy ban MTTQ và Liên minh HTX tỉnh về tuyên truyền về phát triển kinh tế tập thể tỉnh Bắc Giang giai đoạn 2016 - 2020 07/06/2016
2 Bản giao ước thi đua giữa Ủy ban MTTQ các hyện, TP năm 2016 07/06/2016 Uỷ ban MTTQ Việt Nam tỉnh Bắc Giang
3 Chương trình phối hợp số 07/CTrPH-MTTQ-TNMT giữa Ủy ban MTTQ và Sở Tài nguyên và Môi trường về bảo vệ môi trường phát triển bền vững, ứng phó biến đổi khí hậu góp phần xây dựng nông thôn mới, đô thi văn minh (giai đoạn 2016 - 2020) 07/06/2016 07/CTrPH-MTTQ-TNMT
4 Phối hợp tuyên truyền tổ chức các hoạt động kỷ niệm 68 năm Ngày Thương binh - Liệt sỹ 07/06/2016
5 Chương trình phối hợp số:01/CTrPH-MTTQ-HLHPN giữa Ban Thường trực Ủy ban MTTQ và Ban Thường vụ Hội LHPN tỉnh về góp phần tăng tỷ lệ nữ đại biểu Quốc hội khóa XIV và nữ đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016 - 2021 07/06/2016 01/CTrPH-MTTQ-HLHPN
6 Thông báo kết quả tham gia xây dựng chính quyền năm 2014, phương hướng, nhiệm vụ năm 2015 và những kiến nghị với HĐND, UBND tỉnh 07/06/2016
7 Tài liệu tuyên truyền về việc Việt Nam được bầu là thành viên Hội đồng nhân quyền Liên hợp quốc 07/06/2016
8 Kế hoạch công tác Thông tin - Tuyên truyền về thành tựu bảo đảm quyền con người 07/06/2016
9 Đề cương tuyên truyền Ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc ở khu dân cư năm 2013 07/06/2016
10 Thực hiện Quyết định đặc xá năm 2013 07/06/2016 116 /MTTQ - DCPL
11 Giải báo chí "Vì sự nghiệp Đại đoàn kết toàn dân tộc" 07/06/2016 Uỷ ban MTTQ Việt Nam tỉnh Bắc Giang
12 Tài liệu Kỳ họp thứ 13, Ủy ban MTTQ tỉnh Bắc Giang khóa XII 07/06/2016
13 Thông báo kết quả tham gia xây dựng chính quyền 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2013 và những kiến nghị với HĐND, UBND tỉnh Bắc Giang 07/06/2016 07 /TB - MTTQ
14 Chọn cử và đề xuất khen thưởng tại hội nghị biểu dương KDC và Trưởng ban công tác Mặt trận toàn quốc 07/06/2016 87/MTTQ - PTr Uỷ ban MTTQ Việt Nam tỉnh Bắc Giang
15 Thực hiện kinh phí hoạt động của Ban Giám sát Đầu tư của cộng đồng 07/06/2016
16 Bảng tổng hợp trả lời kiến nghị của cử tri tỉnh Bắc Giang 07/06/2016
17 Quy định về việc sử dụng văn bản điện tử trong hoạt động cơ quan Ủy ban MTTQ tỉnh Bắc Giang 07/06/2016
18 19 điều đảng viên không được làm 07/06/2016
19 Chuẩn bị các nội dung tổ chức Hội nghị vinh danh “Gương sáng vì cộng đồng” năm 2012 07/06/2016 216 /CV - MTTQ
20 Chuẩn mực đạo đức, lối sống theo tư tưởng, tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh trong hệ thống Mặt trận Tổ quốc Việt Nam 07/06/2016
   1   2   3