VB chỉ đạo điều hành   »   Loại văn bản   »  Công văn
STT Trích yếu Ngày ban hành Số hiệu Cơ quan ban hành Tải về
1 Chương trình phối hợp số 06/CTrPH-MTTQ-TNMT- BTS-GHBG, ngày 28 tháng 3 năm 2016 giữa Ban Thường trực Uỷ ban MTTQ tỉnh, Sở Tài nguyên và Môi trường với các tôn giáo về bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu (giai đoạn 2016 - 2020) 07/06/2016 06/CTrPH-MTTQ-TNMT- BTS-GHBG Uỷ ban MTTQ Việt Nam tỉnh Bắc Giang
2 Quy chế phối hợp và thống nhất hành động giữa Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Bắc Giang với các tổ chức chính trị - xã hội tỉnh, giai đoạn 2016 - 2020 07/06/2016 Uỷ ban MTTQ Việt Nam tỉnh Bắc Giang
3 Công văn số 38/MTTQ-BTT về việc tiếp công dân, xử lý đơn thư về bầu cử ĐBQH khóa XIV và đại biểu HĐND nhiệm kỳ 2016-2021 07/06/2016 38/MTTQ-BTT
4 Chương trình phối hợp số 08/CTrPH-MTTQ-LMHTX, ngày 28 tháng 3 năm 2016, giữa Ủy ban MTTQ và Liên minh HTX tỉnh về tuyên truyền về phát triển kinh tế tập thể tỉnh Bắc Giang giai đoạn 2016 - 2020 07/06/2016
5 Bản giao ước thi đua giữa Ủy ban MTTQ các hyện, TP năm 2016 07/06/2016 Uỷ ban MTTQ Việt Nam tỉnh Bắc Giang
6 Chương trình phối hợp số 07/CTrPH-MTTQ-TNMT giữa Ủy ban MTTQ và Sở Tài nguyên và Môi trường về bảo vệ môi trường phát triển bền vững, ứng phó biến đổi khí hậu góp phần xây dựng nông thôn mới, đô thi văn minh (giai đoạn 2016 - 2020) 07/06/2016 07/CTrPH-MTTQ-TNMT
7 Phối hợp tuyên truyền tổ chức các hoạt động kỷ niệm 68 năm Ngày Thương binh - Liệt sỹ 07/06/2016
8 Chương trình phối hợp số:01/CTrPH-MTTQ-HLHPN giữa Ban Thường trực Ủy ban MTTQ và Ban Thường vụ Hội LHPN tỉnh về góp phần tăng tỷ lệ nữ đại biểu Quốc hội khóa XIV và nữ đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016 - 2021 07/06/2016 01/CTrPH-MTTQ-HLHPN
9 Thông báo kết quả tham gia xây dựng chính quyền năm 2014, phương hướng, nhiệm vụ năm 2015 và những kiến nghị với HĐND, UBND tỉnh 07/06/2016
10 Tài liệu tuyên truyền về việc Việt Nam được bầu là thành viên Hội đồng nhân quyền Liên hợp quốc 07/06/2016
11 Kế hoạch công tác Thông tin - Tuyên truyền về thành tựu bảo đảm quyền con người 07/06/2016
12 Đề cương tuyên truyền Ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc ở khu dân cư năm 2013 07/06/2016
13 Thực hiện Quyết định đặc xá năm 2013 07/06/2016 116 /MTTQ - DCPL
14 Giải báo chí "Vì sự nghiệp Đại đoàn kết toàn dân tộc" 07/06/2016 Uỷ ban MTTQ Việt Nam tỉnh Bắc Giang
15 Tài liệu Kỳ họp thứ 13, Ủy ban MTTQ tỉnh Bắc Giang khóa XII 07/06/2016
16 Thông báo kết quả tham gia xây dựng chính quyền 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2013 và những kiến nghị với HĐND, UBND tỉnh Bắc Giang 07/06/2016 07 /TB - MTTQ
17 Chọn cử và đề xuất khen thưởng tại hội nghị biểu dương KDC và Trưởng ban công tác Mặt trận toàn quốc 07/06/2016 87/MTTQ - PTr Uỷ ban MTTQ Việt Nam tỉnh Bắc Giang
18 Thực hiện kinh phí hoạt động của Ban Giám sát Đầu tư của cộng đồng 07/06/2016
19 Bảng tổng hợp trả lời kiến nghị của cử tri tỉnh Bắc Giang 07/06/2016
20 Quy định về việc sử dụng văn bản điện tử trong hoạt động cơ quan Ủy ban MTTQ tỉnh Bắc Giang 07/06/2016
   1   2   3