VB chỉ đạo điều hành   »  Tất cả văn bản
STT Trích yếu Ngày ban hành Số hiệu Cơ quan ban hành Tải về
1 Đề cương tuyên truyền Ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc ở khu dân cư năm 2013 07/06/2016
2 Thực hiện Quyết định đặc xá năm 2013 07/06/2016 116 /MTTQ - DCPL
3 Giải báo chí "Vì sự nghiệp Đại đoàn kết toàn dân tộc" 07/06/2016 UB MTTQ tỉnh Bắc Giang
4 Tài liệu Kỳ họp thứ 13, Ủy ban MTTQ tỉnh Bắc Giang khóa XII 07/06/2016
5 Thông báo kết quả tham gia xây dựng chính quyền 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2013 và những kiến nghị với HĐND, UBND tỉnh Bắc Giang 07/06/2016 07 /TB - MTTQ
6 Công văn số: 74/MTTQ-DCPL về việc tiếp xúc cử tri trước và sau Kỳ họp thứ 7 HĐND tỉnh khóa XVII 07/06/2016 74/MTTQ-DCPL
7 Chọn cử và đề xuất khen thưởng tại hội nghị biểu dương KDC và Trưởng ban công tác Mặt trận toàn quốc 07/06/2016 87/MTTQ - PTr UB MTTQ tỉnh Bắc Giang
8 Thực hiện kinh phí hoạt động của Ban Giám sát Đầu tư của cộng đồng 07/06/2016
9 Bảng tổng hợp trả lời kiến nghị của cử tri tỉnh Bắc Giang 07/06/2016
10 Quy định về việc sử dụng văn bản điện tử trong hoạt động cơ quan Ủy ban MTTQ tỉnh Bắc Giang 07/06/2016
11 19 điều đảng viên không được làm 07/06/2016
12 Chuẩn bị các nội dung tổ chức Hội nghị vinh danh “Gương sáng vì cộng đồng” năm 2012 07/06/2016 216 /CV - MTTQ
13 Chuẩn mực đạo đức, lối sống theo tư tưởng, tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh trong hệ thống Mặt trận Tổ quốc Việt Nam 07/06/2016
14 Chỉ thị 09/CT-UBND của Chủ tịch UBND tỉnh ngày 10/08/2012 về tăng cường thực hiện quy chế giám sát đầu tư của cộng đồng trên địa bàn tỉnh 07/06/2016 09/CT-UBND Ủy ban nhân dân tỉnh
15 Quy chế Bảo vệ Bí mật Nhà nước cơ quan ủy ban MTTQ tỉnh Bắc Giang 07/06/2016 UB MTTQ tỉnh Bắc Giang
16 Quyết định về việc phân công giảng viên kiêm chức của Ủy ban MTTQ tỉnh Bắc Giang 07/06/2016 49 /QĐ - MTTQ UB MTTQ tỉnh Bắc Giang
17 Quy chế công tác,quản lý tài chính, chi tiêu nội bộ, Quy định biểu dương khen thưởng đối với cán bộ công chức của Cơ quan Uỷ ban MTTQ tỉnh Bắc Giang 07/06/2016 UB MTTQ tỉnh Bắc Giang
18 Quy chế tổ chức, quản lý và hoạt động trang thông tin điện tử Uỷ ban MTTQ tỉnh Bắc Giang trên mạng Internet 07/06/2016 43 /QĐ - MTTQ UB MTTQ tỉnh Bắc Giang
19 Quyết định chức năng, nhiệm vụ, tổ chức bộ máy, mối quan hệ công tác của cơ quan UBMTTQ Việt Nam tỉnh Bắc Giang 07/06/2016 UB MTTQ tỉnh Bắc Giang
20 Quy chế Thi đua, khen thưởng của Uỷ ban MTTQ tỉnh Bắc Giang 07/06/2016 27 /QĐ - M T UB MTTQ tỉnh Bắc Giang
      6   7   8   9   10