VB chỉ đạo điều hành   »  Tất cả văn bản
STT Trích yếu Ngày ban hành Số hiệu Cơ quan ban hành Tải về
1 Kế hoạch triển khai thực hiện 5 chương trình hành động của Đại hội đại biểu toàn quốc MTTQ Việt Nam lần thứ VIII (nhiệm kỳ 2014 - 2019) 13/06/2016 Uỷ ban MTTQ Việt Nam tỉnh Bắc Giang
2 Kế hoạch tuyên truyền năm 2015 13/06/2016 Uỷ ban MTTQ Việt Nam tỉnh Bắc Giang
3 Chương trình phối hợp giữa MTTQ và Công an tỉnh 13/06/2016 Uỷ ban MTTQ Việt Nam tỉnh Bắc Giang
4 Qui chế phối hợp giữa HĐND - UBND- Ủy ban MTTQ tỉnh 13/06/2016 Uỷ ban MTTQ Việt Nam tỉnh Bắc Giang
5 Chương trình phối hợp giữa MTTQ và Sở Tư pháp 13/06/2016
6 Chương trình phối hợp giữa MTTQ và Viện Kiểm sát tỉnh 13/06/2016
7 Chương trình phối hợp giữa MTTQ và Hội Văn học Nghệ thuật tỉnh Bắc Giang 13/06/2016 Uỷ ban TW MTTQ Việt Nam
8 Chương trình phối hợp giữa MTTQ và Đài PT-TH tỉnh 13/06/2016
9 Chương trình phối hợp giữa MTTQ và Báo Bắc Giang 13/06/2016
10 Chương trình phối hợp giữa MTTQ và Sở Công thương 13/06/2016
11 Chương trình phối hợp giữa MTTQ và Sở Văn hóa TT&DL 13/06/2016
12 Công văn số 32/MTTQ-BTT của Ban Thường trực Ủy ban MTTQ về việc thực hiện chế độ báo cáo từ sau hội nghị hiệp thương lần thứ hai đến tổng kết công tác bầu cử 07/06/2016 32/MTTQ-BTT Uỷ ban MTTQ Việt Nam tỉnh Bắc Giang
13 Chương trình phối hợp số 06/CTrPH-MTTQ-TNMT- BTS-GHBG, ngày 28 tháng 3 năm 2016 giữa Ban Thường trực Uỷ ban MTTQ tỉnh, Sở Tài nguyên và Môi trường với các tôn giáo về bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu (giai đoạn 2016 - 2020) 07/06/2016 06/CTrPH-MTTQ-TNMT- BTS-GHBG Uỷ ban MTTQ Việt Nam tỉnh Bắc Giang
14 Quy chế phối hợp và thống nhất hành động giữa Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Bắc Giang với các tổ chức chính trị - xã hội tỉnh, giai đoạn 2016 - 2020 07/06/2016 Uỷ ban MTTQ Việt Nam tỉnh Bắc Giang
15 Công văn số 38/MTTQ-BTT về việc tiếp công dân, xử lý đơn thư về bầu cử ĐBQH khóa XIV và đại biểu HĐND nhiệm kỳ 2016-2021 07/06/2016 38/MTTQ-BTT
16 Chương trình phối hợp số 08/CTrPH-MTTQ-LMHTX, ngày 28 tháng 3 năm 2016, giữa Ủy ban MTTQ và Liên minh HTX tỉnh về tuyên truyền về phát triển kinh tế tập thể tỉnh Bắc Giang giai đoạn 2016 - 2020 07/06/2016
17 Bản giao ước thi đua giữa Ủy ban MTTQ các hyện, TP năm 2016 07/06/2016 Uỷ ban MTTQ Việt Nam tỉnh Bắc Giang
18 Chương trình phối hợp số 07/CTrPH-MTTQ-TNMT giữa Ủy ban MTTQ và Sở Tài nguyên và Môi trường về bảo vệ môi trường phát triển bền vững, ứng phó biến đổi khí hậu góp phần xây dựng nông thôn mới, đô thi văn minh (giai đoạn 2016 - 2020) 07/06/2016 07/CTrPH-MTTQ-TNMT
19 Phối hợp tuyên truyền tổ chức các hoạt động kỷ niệm 68 năm Ngày Thương binh - Liệt sỹ 07/06/2016
20 Chương trình phối hợp số:01/CTrPH-MTTQ-HLHPN giữa Ban Thường trực Ủy ban MTTQ và Ban Thường vụ Hội LHPN tỉnh về góp phần tăng tỷ lệ nữ đại biểu Quốc hội khóa XIV và nữ đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016 - 2021 07/06/2016 01/CTrPH-MTTQ-HLHPN
      6   7   8   9   10