VB chỉ đạo điều hành   »  Tất cả văn bản
STT Trích yếu Ngày ban hành Số hiệu Cơ quan ban hành Tải về
1 Qui chế phối hợp giữa HĐND - UBND- Ủy ban MTTQ tỉnh 13/06/2016 UB MTTQ tỉnh Bắc Giang
2 Chương trình phối hợp giữa MTTQ và Sở Tư pháp 13/06/2016
3 Chương trình phối hợp giữa MTTQ và Viện Kiểm sát tỉnh 13/06/2016
4 Chương trình phối hợp giữa MTTQ và Hội Văn học Nghệ thuật tỉnh Bắc Giang 13/06/2016 UB TW MTTQ Việt Nam
5 Chương trình phối hợp giữa MTTQ và Đài PT-TH tỉnh 13/06/2016
6 Chương trình phối hợp giữa MTTQ và Báo Bắc Giang 13/06/2016
7 Chương trình phối hợp giữa MTTQ và Sở Công thương 13/06/2016
8 Chương trình phối hợp giữa MTTQ và Sở Văn hóa TT&DL 13/06/2016
9 Công văn số 32/MTTQ-BTT của Ban Thường trực Ủy ban MTTQ về việc thực hiện chế độ báo cáo từ sau hội nghị hiệp thương lần thứ hai đến tổng kết công tác bầu cử 07/06/2016 32/MTTQ-BTT UB MTTQ tỉnh Bắc Giang
10 Chương trình phối hợp số 06/CTrPH-MTTQ-TNMT- BTS-GHBG, ngày 28 tháng 3 năm 2016 giữa Ban Thường trực Uỷ ban MTTQ tỉnh, Sở Tài nguyên và Môi trường với các tôn giáo về bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu (giai đoạn 2016 - 2020) 07/06/2016 06/CTrPH-MTTQ-TNMT- BTS-GHBG UB MTTQ tỉnh Bắc Giang
11 Quy chế phối hợp và thống nhất hành động giữa Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Bắc Giang với các tổ chức chính trị - xã hội tỉnh, giai đoạn 2016 - 2020 07/06/2016 UB MTTQ tỉnh Bắc Giang
12 Công văn số 38/MTTQ-BTT về việc tiếp công dân, xử lý đơn thư về bầu cử ĐBQH khóa XIV và đại biểu HĐND nhiệm kỳ 2016-2021 07/06/2016 38/MTTQ-BTT
13 Chương trình phối hợp số 08/CTrPH-MTTQ-LMHTX, ngày 28 tháng 3 năm 2016, giữa Ủy ban MTTQ và Liên minh HTX tỉnh về tuyên truyền về phát triển kinh tế tập thể tỉnh Bắc Giang giai đoạn 2016 - 2020 07/06/2016
14 Bản giao ước thi đua giữa Ủy ban MTTQ các hyện, TP năm 2016 07/06/2016 UB MTTQ tỉnh Bắc Giang
15 Chương trình phối hợp số 07/CTrPH-MTTQ-TNMT giữa Ủy ban MTTQ và Sở Tài nguyên và Môi trường về bảo vệ môi trường phát triển bền vững, ứng phó biến đổi khí hậu góp phần xây dựng nông thôn mới, đô thi văn minh (giai đoạn 2016 - 2020) 07/06/2016 07/CTrPH-MTTQ-TNMT
16 Phối hợp tuyên truyền tổ chức các hoạt động kỷ niệm 68 năm Ngày Thương binh - Liệt sỹ 07/06/2016
17 Chương trình phối hợp số:01/CTrPH-MTTQ-HLHPN giữa Ban Thường trực Ủy ban MTTQ và Ban Thường vụ Hội LHPN tỉnh về góp phần tăng tỷ lệ nữ đại biểu Quốc hội khóa XIV và nữ đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016 - 2021 07/06/2016 01/CTrPH-MTTQ-HLHPN
18 Thông báo kết quả tham gia xây dựng chính quyền năm 2014, phương hướng, nhiệm vụ năm 2015 và những kiến nghị với HĐND, UBND tỉnh 07/06/2016
19 Tài liệu tuyên truyền về việc Việt Nam được bầu là thành viên Hội đồng nhân quyền Liên hợp quốc 07/06/2016
20 Kế hoạch công tác Thông tin - Tuyên truyền về thành tựu bảo đảm quyền con người 07/06/2016
   1   2   3   4   5