VB chỉ đạo điều hành   »  Tất cả văn bản
STT Trích yếu Ngày ban hành Số hiệu Cơ quan ban hành Tải về
1 Kế hoạch kiểm tra công tác tuyên truyền, vận động và phối hợp thực hiện phòng chống buôn lậu, gian lận thương mai và hàng giả 23/02/2017 06-KH-MTTQ-BTT Uỷ ban MTTQ Việt Nam tỉnh Bắc Giang
2 Kế hoạch tham gia công tác đảm bảo an toàn trật tự giao thông năm 2017 21/02/2017 04-KH-MTTQ-BTT Uỷ ban MTTQ Việt Nam tỉnh Bắc Giang
3 Kế hoạch giám sát, phản biện xã hội, tham gia góp ý xây dựng Đảng, chính quyền năm 2017 21/02/2017 03-KH-MTTQ-BTT
4 Kế hoạch tuyên truyền năm 2107 21/02/2017 01-KH-MTTQ-BTT Uỷ ban MTTQ Việt Nam tỉnh Bắc Giang
5 Hướng dẫn tuyên tuyền quý I/2017 21/02/2017 02-HD-MTTQ-BTT Uỷ ban MTTQ Việt Nam tỉnh Bắc Giang
6 tăng cường vai trò nêu gương của cán bộ, đảng viên và việc tổ chức Tết 2017 19/01/2017 561-CV/TU Tỉnh ủy Bắc Giang
7 Công văn số 01/MTTQ-BTT về việc vận động tặng quà “Tế vì người nghèo” năm 2017 12/01/2017 01/MTTQ-BTT Uỷ ban MTTQ Việt Nam tỉnh Bắc Giang
8 Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong Ủy ban MTTQ tỉnh Bắc Giang 12/01/2017 34/KH-ĐĐMTTQ Uỷ ban MTTQ Việt Nam tỉnh Bắc Giang
9 Công văn số 02-MTTQ-BTT về việc vận động tặng quà “Tế vì người nghèo” năm 2017 11/01/2017 01/MTTQ-BTT Uỷ ban MTTQ Việt Nam tỉnh Bắc Giang
10 Thư chúc mừng Lễ Giáng sinh năm 2016 21/12/2016 99/HD-MTTQ-BTT Uỷ ban MTTQ Việt Nam tỉnh Bắc Giang
11 Kế hoạch số 21-KH/BCĐ tổ chức hội thảo kết nối trái cây với các kênh phân phối tại Ngày hội trái cây huyện Lục Ngạn lần thứ nhất năm 2016 16/11/2016 21-KH/BCĐ Uỷ ban MTTQ Việt Nam tỉnh Bắc Giang
12 Hướng dẫn tổ chức các hoạt động nhân Ngày truyền thống của MTTQVN và "Ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc" 18/11/2016 21/10/2016 19/HD-MTTQ-BTT Uỷ ban MTTQ Việt Nam tỉnh Bắc Giang
13 Kế hoạch thực hiện Nghị quyết số 110-NQ/TU về tăng cường sự lãnh đạo của các cấp ủy đảng về công tác dân vận trong giai đoạn hiện nay 21/10/2016 Uỷ ban MTTQ Việt Nam tỉnh Bắc Giang
14 Phê duyệt kết quả thông kê các sản phẩm nông sản chủ lực, đặc trưng năm 2016 07/10/2016 1408/QĐ-UBND Ủy ban nhân dân tỉnh
15 Hướng dẫn công tác tuyên truyền quý IV năm 2016 05/10/2016 18-HD-MTTQ-BTT Uỷ ban MTTQ Việt Nam tỉnh Bắc Giang
16 Chương trình phối hợp giữa Ủy ban nhân dân và Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh Bắc Giang thực hiện nhiệm vụ trọng tâm giai đoạn 2016 - 2020. 16/09/2016 18/CTrPH-UBND- MTTQ
17 Kế hoạch phối hợp tuyên truyền, vận động nhân dân giữ gìn vệ sinh môi trường,Tham gia bảo hiểm y tế, sản xuất - kinh doanh nông nghiệp an toàn, Giai đoạn 2016 - 2020. 16/09/2016 01/KHPH-MT-TCCT-XH Uỷ ban MTTQ Việt Nam tỉnh Bắc Giang
18 KẾ HOẠCH Triển khai thực hiện Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” 25/08/2016 25/KH-MTTQ Uỷ ban MTTQ Việt Nam tỉnh Bắc Giang
19 HƯỚNG DẪN Nội dung tiêu chí chấm điểm, bình xét thi đua, khen thưởng năm 2016 25/08/2016 16/HD-MTTQ Uỷ ban MTTQ Việt Nam tỉnh Bắc Giang
20 Kế hoạch số: 25/KH-MTTQ-BTT triển khai thực hiện Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” 12/08/2016 25/KH-MTTQ-BTT Uỷ ban MTTQ Việt Nam tỉnh Bắc Giang
   1   2   3   4   5