VB chỉ đạo điều hành   »  Tất cả văn bản
STT Trích yếu Ngày ban hành Số hiệu Cơ quan ban hành Tải về
1 Hướng dẫn tuyên truyền kỷ niệm 70 năm Ngày Thương binh, Liệt sỹ 06/06/2017 26-HD/BTGTU Cơ quan khác
2 Hướng dẫn Số 07/HD-MTTQ-BTT của Ban Thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh về công tác tuyên truyền quý II năm 2017 30/05/2017 07/HD-MTTQ-BTT UB MTTQ tỉnh Bắc Giang
3 Kế hoạch Số 14/KH-MTTQ-BTT của Ban Thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh về lấy ý kiến đánh giá sự hài lòng của người dân đối với kết quả xây dựng nông thôn mới ở cấp huyện, cấp xã 30/05/2017 14/KH-MTTQ-BTT UB MTTQ tỉnh Bắc Giang
4 Công văn số 86/MTTQ – BTT, của Ban Thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh về việc phối hợp tổ chức Hội nghị tuyên truyền, vận động tại các khu dân cư 30/05/2017 86/MTTQ – BTT UB MTTQ tỉnh Bắc Giang
5 Quyết định ban hành Quy chế Thi đua, khen thưởng của Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam (nhiệm kỳ 2014 - 2019) 31/03/2017 221/QĐ-MTTW UB TW MTTQ Việt Nam
6 Kế hoạch kiểm tra công tác tuyên truyền, vận động và phối hợp thực hiện phòng chống buôn lậu, gian lận thương mai và hàng giả 23/02/2017 06-KH-MTTQ-BTT UB MTTQ tỉnh Bắc Giang
7 Kế hoạch tham gia công tác đảm bảo an toàn trật tự giao thông năm 2017 21/02/2017 04-KH-MTTQ-BTT UB MTTQ tỉnh Bắc Giang
8 Kế hoạch giám sát, phản biện xã hội, tham gia góp ý xây dựng Đảng, chính quyền năm 2017 21/02/2017 03-KH-MTTQ-BTT
9 Kế hoạch tuyên truyền năm 2107 21/02/2017 01-KH-MTTQ-BTT UB MTTQ tỉnh Bắc Giang
10 Hướng dẫn tuyên tuyền quý I/2017 21/02/2017 02-HD-MTTQ-BTT UB MTTQ tỉnh Bắc Giang
11 tăng cường vai trò nêu gương của cán bộ, đảng viên và việc tổ chức Tết 2017 19/01/2017 561-CV/TU Tỉnh ủy Bắc Giang
12 Công văn số 01/MTTQ-BTT về việc vận động tặng quà “Tế vì người nghèo” năm 2017 12/01/2017 01/MTTQ-BTT UB MTTQ tỉnh Bắc Giang
13 Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong Ủy ban MTTQ tỉnh Bắc Giang 12/01/2017 34/KH-ĐĐMTTQ UB MTTQ tỉnh Bắc Giang
14 Công văn số 02-MTTQ-BTT về việc vận động tặng quà “Tế vì người nghèo” năm 2017 11/01/2017 01/MTTQ-BTT UB MTTQ tỉnh Bắc Giang
15 Thư chúc mừng Lễ Giáng sinh năm 2016 21/12/2016 99/HD-MTTQ-BTT UB MTTQ tỉnh Bắc Giang
16 Kế hoạch số 21-KH/BCĐ tổ chức hội thảo kết nối trái cây với các kênh phân phối tại Ngày hội trái cây huyện Lục Ngạn lần thứ nhất năm 2016 16/11/2016 21-KH/BCĐ UB MTTQ tỉnh Bắc Giang
17 Hướng dẫn tổ chức các hoạt động nhân Ngày truyền thống của MTTQVN và "Ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc" 18/11/2016 21/10/2016 19/HD-MTTQ-BTT UB MTTQ tỉnh Bắc Giang
18 Kế hoạch thực hiện Nghị quyết số 110-NQ/TU về tăng cường sự lãnh đạo của các cấp ủy đảng về công tác dân vận trong giai đoạn hiện nay 21/10/2016 UB MTTQ tỉnh Bắc Giang
19 Phê duyệt kết quả thông kê các sản phẩm nông sản chủ lực, đặc trưng năm 2016 07/10/2016 1408/QĐ-UBND Ủy ban nhân dân tỉnh
20 Hướng dẫn công tác tuyên truyền quý IV năm 2016 05/10/2016 18-HD-MTTQ-BTT UB MTTQ tỉnh Bắc Giang
   1   2   3   4   5