Hướng dân công tác tuyên truyền quý 1 năm 2020
Số hiệu: 02/HD-MTTQ-BTT
Loại văn bản: Hướng dẫn
Lĩnh vực văn bản:
Cơ quan ban hành:
Ngày ban hành: 12/02/2020
Ngày cập nhật: 12/02/2020
Tệp đính kèm :Tải về
Văn bản khác
STT Trích yếu Ngày ban hành Số hiệu Cơ quan ban hành Tải về
1 V/v Tuyên truyền kỷ niệm 110 năm Ngày sinh đồng chí Nguyễn Thị Minh Khai (30/9/1930-30/9/2020) 14/10/2020 1616-CV/BTGTU Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy
2 V/v tuyên truyền, tổ chức cuộc thi "Tìm hiểu cải cách tủ tục hành chính và dịch vụ công trực tuyến" tỉnh Bắc Giang năm 2020 01/09/2020 3908 Ủy ban nhân dân tỉnh
3 Điều lệ MTTQ Việt Nam khóa IX 25/08/2020 01/ĐL-MTTQ Uỷ ban TW MTTQ Việt Nam
4 Kế hoạch tổng kết chương trình hành động của MTTQ Việt Nam thực hiện công tác phòng chống tham nhũng, lãng phí giai đoạn 2018-2020 18/08/2020 43/KH-MTTQ-BTT Uỷ ban MTTQ Việt Nam tỉnh Bắc Giang
5 Hướng dẫn tuyên truyền Đại hội thi đua yêu nước tỉnh Bắc Giang lần thứ V Đại hội thi đua yêu nước MTTQ Việt Nam, hướng tới Đại hội thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ X 18/08/2020 17/HD-MTTQ-BTT Uỷ ban MTTQ Việt Nam tỉnh Bắc Giang
6 Hướng dẫn tuyên truyền Đại hội thi đua yêu nước của MTTQ Việt Nam hướng tới Đại hội thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ X 13/08/2020 34/HD-MTTW-BTT Uỷ ban TW MTTQ Việt Nam
7 Thông tri hướng dẫn thực hiện một số Điều lệ Mặt trận Tổ quốc Việt Nam khóa IX, nhiệm kỳ 2019-2024 06/08/2020 08/TT-MTTW-BTT Uỷ ban TW MTTQ Việt Nam
8 Vv tuyên truyền dịch bệnh Covid - 19 06/08/2020 1588-CV/TU Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy
9 Chức năng, nhiệm vụ, tổ chức bộ máy, biên chế, mối quan hệ công tác cơ quan chuyên trách của Ủy ban Mặt trân Tổ quốc tỉnh 08/07/2020 920-QĐ/TU Tỉnh ủy Bắc Giang
10 V/v tuyên truyền kỷ niệm 110 năm Ngày sinh đồng chí Nguyễn Duy Trinh 22/07/2020 1568-CV/BTGTU Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy
11 Hướng dẫn tổ chức các hoạt động tuyên truyền kỷ niệm 75 năm Ngày cách mạng tháng Tám thành công ( 19/8/1945 - 19/8/2020)và Ngày Quốc khánh nước CHXHCN Việt Nam ( 02/9/1945 - 02/9/2020) 22/07/2020 101-HD/BTGTU Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy
12 Chương trình phối hợp tuyên truyền, vận động công tác đối ngoại nhân dân giai đoạn 2020-2025 02/03/2020 01/CTrPh-MTTQ-TCTV-CQTT Cơ quan khác
13 Quyết định về việc ban hành Quy chế hoạt động của Hội đồng thi đua, khen thưởng ỦY ban MTTQ Việt Nam tỉnh Bác Giang 29/05/2020 127/QĐ-MTTQ-UB Uỷ ban MTTQ Việt Nam tỉnh Bắc Giang
14 Quyết định về việc ban hành Quy chế thi đua, khen thưởng của Ủy ban MTTQ tỉnh (nhiệm kỳ 2019-2024) 12/05/2020 127/QĐ-MTTQ-UB Uỷ ban MTTQ Việt Nam tỉnh Bắc Giang
15 Kế hoạch tổ chức Hội nghị điển hình tiên tiến trong các cuộc vận động, các phong trào thi đua của Ủy ban MTTQ tỉnh Bắc Giang giai đoạn 2015-2020 29/05/2020 35/KH-MTTQ-BTT Uỷ ban MTTQ Việt Nam tỉnh Bắc Giang
16 Chương trình công tác của các Ban, văn phòng Ủy ban MTTQ tỉnh 6 tháng đầu năm 2020 29/05/2020 15/CTr-MTTQ-BTT Uỷ ban MTTQ Việt Nam tỉnh Bắc Giang