Kế hoạch thực hiện cuộc vận động Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam năm 2018
Số hiệu: 05-KH/BCĐ
Loại văn bản: Kế hoạch
Lĩnh vực văn bản: Kinh tế - xã hội
Cơ quan ban hành: UB MTTQ tỉnh Bắc Giang
Ngày ban hành: 22/01/2018
Ngày cập nhật: 24/01/2018
Tệp đính kèm :Tải về
Văn bản khác
STT Trích yếu Ngày ban hành Số hiệu Cơ quan ban hành Tải về
1 Kế hoạch tổ chức tổng kết 10 năm thực hiện Cuộc vận động "Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam" 25/12/2018 39-KH/TU Tỉnh ủy Bắc Giang
2 Hướng dẫn học tập chuyên đề "Xây dựng ý thức tôn trọng nhân dân, phát huy dân chủ, chăm lo đời sống nhân dân theo tư tưởng, phong cách Hồ Chí Minh" 26/12/2018 HD- 53/BTGTU Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy
3 Hướng dẫn triển khai đợt sinh hoạt chính trị và công tác tuyên truyền Đại hội MTTQ Việt Nam các cấp 11/10/2018 70-HD/BTGTW Ban Tuyên giáo Trung ương
4 Hướng dẫn tổ chức Ngày pháp luật Nước CHXHCN Việt Nam 2018 21/09/2018 10/HD-MTTQ-BTT UB MTTQ tỉnh Bắc Giang
5 KH tổ chức Ngày đaị đoàn kết toàn dân tộc 18/11 02/10/2018 34/KH-MTTQ-BTT UB MTTQ tỉnh Bắc Giang
6 KH thực hiện Tháng cao điểm vì người nghèo 17-18/11/2018 25/09/2018 32/KH-MTTQ-BTT UB MTTQ tỉnh Bắc Giang
7 KH phối hợp tổ chức Chương trình truyền hinh trực tiếp Tháng cao điểm vì người nghèo 25/09/2018 31/KH-MTTQ-BT UB MTTQ tỉnh Bắc Giang
8 Kế hoạch tổ chức đợt sinh hoạt chính trị và tuyên truyền Đại hội MTTQ Việt Nam các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc MTTQ Việt Nam lần thứ IX nhiệm kỳ 2019-2024 11/10/2018 30/KH-MTTQ-BTT UB MTTQ tỉnh Bắc Giang
9 Kế hoạch phát động thi đua chào mừng Đại hội MTTQ Việt Nam các cấp tỉnh Bắc Giang tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc MTTQ Việt Nam lần thứ IX nhiệm kỳ 2019-2024 03/10/2018 33/KH-MTTQ-BTT UB MTTQ tỉnh Bắc Giang
10 Hiến tặng hiện vật cho Bảo tàng MTTW Việt Nam 20/09/2018 224/CV-MTTW-TTBDCB UB TW MTTQ Việt Nam
11 Hướng dẫn công tác chuẩn bị Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam cấp huyện, cấp xã tỉnh Bắc Giang (nhiệm kỳ 2019-2024) 06/09/2018 09/HD-MTTQ-BTT UB MTTQ tỉnh Bắc Giang
12 Kế hoạch tổ chức Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam các cấp tỉnh Bắc Giang nhiệm kỳ 2019-2024 05/09/2018 28/KH-MTTQ-BTT UB MTTQ tỉnh Bắc Giang
13 Kế hoạch tổ chức Hội nghị biểu dương Chủ tịch Ủy ban MTTQ Viêt Nam cấp xã, trưởng ban công tác Mặt trận và mô hình tiêu biểu 27/08/2018 27/KH-MTTQ-BTT UB MTTQ tỉnh Bắc Giang
14 Quyết định ban hành Quy chế thi đua, khen thưởng của Ủy ban MTTQ tỉnh Bắc Giang 24/08/2018 70/QĐ-MTTQ-BTT UB MTTQ tỉnh Bắc Giang
15 Kế hoạch tổ chức các hoạt động kỷ niệm 130 năm ngày sinh của Chủ tịch Tôn Đức Thắng (20/8/1888-20/8/2018) 24/07/2018 126/KH-MTTQ-BTT UB MTTQ tỉnh Bắc Giang
16 V/v triển khai Giải thưởng "Báo chí tuyên truyền về An toàn giao thông năm 2018" 08/06/2018 47/MTTQ-BTT UB MTTQ tỉnh Bắc Giang