VB chỉ đạo điều hành   »  Tất cả văn bản
STT Trích yếu Ngày ban hành Số hiệu Cơ quan ban hành Tải về
1 Kế hoạch bồi dưỡng, tập huấn cán bộ MTTQ năm 2020 19/02/2020 23/KH-MTTQ-BTT Uỷ ban MTTQ Việt Nam tỉnh Bắc Giang
2 Hướng dân công tác tuyên truyền quý 1 năm 2020 12/02/2020 02/HD-MTTQ-BTT
3 Kế hoạch tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật, hòa giải ở cơ sở; xây dựng và thực hiện hương ước, quy ước năm 2020 13/01/2020 16/KH-MTTQ-BTT Uỷ ban MTTQ Việt Nam tỉnh Bắc Giang
4 Hướng dẫn tuyên truyền về công tác phòng chóng dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới Virus Corona gây ra 11/02/2020 83-HD/BTGTU Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy
5 V/v phòng chống bệnh viêm đường hô hấp cấp do vi rút Cô rô na gây ra 31/01/2020 150/MTTQ-BTT Uỷ ban MTTQ Việt Nam tỉnh Bắc Giang
6 Hướng dẫn tuyên truyền kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đảng cộng sản Viêt Nam và mừng xuân Canh Tý 2020 03/01/2020 05/HD-MTTQ-BTT Uỷ ban MTTQ Việt Nam tỉnh Bắc Giang
7 Hướng dẫn kiện toàn tổ chức bộ máy của Ủy ban MTTQ Việt Nam khi sắp xếp các đơn vị hành chính cấp xã theo Nghị quyết 813/NQ-UBTVQHK14 ngày 21/11/2019 27/12/2019 04/HD-MTTQ-BTT Uỷ ban MTTQ Việt Nam tỉnh Bắc Giang
8 Hướng dẫn tiêu chí, trình tự, thủ tục xét biểu dương, khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích trong phong trào thi đua xây dựng Đình, Đền, Chùa tiêu biểu 27/12/2019 03/HD-MTTQ-BTT Uỷ ban MTTQ Việt Nam tỉnh Bắc Giang
9 Kế hoạch thực hiện "Tháng cao điểm vận động nhân dân tham gia BHYT năm 2020" 24/10/2019 3851/KH-UBND Ủy ban nhân dân tỉnh
10 Thể lệ cuộc thi "Tìm hiểu Đảng Cộng sản Việt Nam quang vinh; Bác Hồ vĩ đại; Quê hương đất nước, đổi mới" 09/11/2019 01-TL/BTC Tỉnh ủy Bắc Giang
11 Về việc gửi đề cương tuyên truyền kỷ niệm 110 năm Ngày sinh đồng chí Hoàng Văn Thụ (04/11/1909-01/11/2019) 07/10/2019 1242-CV/BTGTU Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy
12 Kế hoạch thực hiện tháng cao điểm vì người nghèo năm 2019 24/09/2019 04/KH-MTTQ-BTT Uỷ ban MTTQ Việt Nam tỉnh Bắc Giang
13 Hướng dẫn công tác tuyên truyền quý 4 năm 2019 04/10/2019 01/HD-MTTQ-BTT Uỷ ban MTTQ Việt Nam tỉnh Bắc Giang
14 Chương trình thực hiện nhiệm vụ trọng tâm công tác Mặt trận quý IV năm 2019 08/10/2019 03/CTr-MTTQ-BTT Uỷ ban MTTQ Việt Nam tỉnh Bắc Giang
15 Quyết định quy định một số nôi dung điều kiện hoạt động của xe thô sơ và vận chuyển hành khách, hàng hóa... 02/10/2019 23/2019/QĐ-UBND Ủy ban nhân dân tỉnh
16 Kế hoạch Phát động thi đua lập thành tích chào mừng kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (03/02/1930 - 03/02/2020), 130 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 - 19/5/2020) và Đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng 19/09/2019 03/KH-MTTQ-BTT Uỷ ban MTTQ Việt Nam tỉnh Bắc Giang
17 Kế hoạch tổ chức các đợt thi đua lập thành tích chào mừng 90 năm Ngày thành lập Đảng cộng sản Việt Nam (03/2/1930-03/2/2020), 130 năm Ngày sinh của Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1809-19/5/2020) và Đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng 12/09/2019 76-KH/TU Tỉnh ủy Bắc Giang
18 Về việc hưởng ứng Cuộc thi trắc nghiệm "Tìm hiểu 90 năm lịch sử vẻ vang của Đảng Cộng sản Việt Nam" 04/09/2019 1205-KH/BTGTU Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy
19 Kế hoạch giám sát việc thực hiện quy định về chính sách hỗ trợ về cứng hóa đường trục thôn, đường liên thôn và đường nội đồng.... giai đoạn 2017- 2019 05/08/2019 23/KH-MTTQ-BTT Uỷ ban MTTQ Việt Nam tỉnh Bắc Giang
20 Hướng dẫn triển khai Ngày pháp luật 2019 22/07/2019 08/HD-MTTQ-BTT Uỷ ban MTTQ Việt Nam tỉnh Bắc Giang
   1   2   3   4   5