VB chỉ đạo điều hành   »  Tất cả văn bản
STT Trích yếu Ngày ban hành Số hiệu Cơ quan ban hành Tải về
1 Kế hoạch nắm tình hình nhân dân đối với đại hội Đảng các cấp và tổng hơp ý kiến nhân dân đóng góp vào văn kiện Đại hội 05/02/2020 20-KH-MTTQ-BTT 5-2-2020 Uỷ ban MTTQ Việt Nam tỉnh Bắc Giang
2 Hướng dẫn công tác tuyên truyền miệng, hoạt động báo cáo viên năm 2020 20/02/2020 24/HD-MTTQ-BTT Uỷ ban MTTQ Việt Nam tỉnh Bắc Giang
3 Hướng dẫn công tác đối ngoại nhân dân 2020 17/02/2020 08/HD-MTTQ-BTT Uỷ ban MTTQ Việt Nam tỉnh Bắc Giang
4 Hướng dẫn tuyên truyền kết quả phát triển kinh tế, xã hội 2019; nhiệm vụ 2020 17/02/2020 88/HD-BTGTU Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy
5 Chương trình phối hợp Ủy ban MTTQ và Viện kiểm sát nhân dân tỉnh năm 2020 19/02/2020 10/CTr-MTTQ-VKS Uỷ ban MTTQ Việt Nam tỉnh Bắc Giang
6 Chương trình thực hiện Nghị quyết Đai hội đại biểu toàn quốc MTTQ Việt Nam lần thứ IX, Nghị quyết Đại hội MTTQ tỉnh Bắc Giang lần thứ XIV (nhiệm kỳ 2019-2024) 03/02/2020 09/CTr-MTTQ-BTT Uỷ ban MTTQ Việt Nam tỉnh Bắc Giang
7 Kế hoạch công tác phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội và XD phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc năm 2020 13/02/2020 21/KH-MTTQ-BTT Uỷ ban MTTQ Việt Nam tỉnh Bắc Giang
8 Kế hoạch hoạt động của Hội đồng tư vấn Dân chủ - Pháp luật 2020 12/02/2020 01/KH-HĐTV Uỷ ban MTTQ Việt Nam tỉnh Bắc Giang
9 Kế hoạch tổ chức Hội nghị phản biện xã hội và lấy ý kiến vào dự thảo các văn kiện Đại hội XIX của Đảng bộ tỉnh và Đại hội XIII của Đảng 18/02/2020 22/KH-MTTQ-BTT Uỷ ban MTTQ Việt Nam tỉnh Bắc Giang
10 Kế hoạch bồi dưỡng, tập huấn cán bộ MTTQ năm 2020 19/02/2020 23/KH-MTTQ-BTT Uỷ ban MTTQ Việt Nam tỉnh Bắc Giang
11 Hướng dân công tác tuyên truyền quý 1 năm 2020 12/02/2020 02/HD-MTTQ-BTT
12 Kế hoạch tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật, hòa giải ở cơ sở; xây dựng và thực hiện hương ước, quy ước năm 2020 13/01/2020 16/KH-MTTQ-BTT Uỷ ban MTTQ Việt Nam tỉnh Bắc Giang
13 Hướng dẫn tuyên truyền về công tác phòng chóng dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới Virus Corona gây ra 11/02/2020 83-HD/BTGTU Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy
14 V/v phòng chống bệnh viêm đường hô hấp cấp do vi rút Cô rô na gây ra 31/01/2020 150/MTTQ-BTT Uỷ ban MTTQ Việt Nam tỉnh Bắc Giang
15 Hướng dẫn tuyên truyền kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đảng cộng sản Viêt Nam và mừng xuân Canh Tý 2020 03/01/2020 05/HD-MTTQ-BTT Uỷ ban MTTQ Việt Nam tỉnh Bắc Giang
16 Hướng dẫn kiện toàn tổ chức bộ máy của Ủy ban MTTQ Việt Nam khi sắp xếp các đơn vị hành chính cấp xã theo Nghị quyết 813/NQ-UBTVQHK14 ngày 21/11/2019 27/12/2019 04/HD-MTTQ-BTT Uỷ ban MTTQ Việt Nam tỉnh Bắc Giang
17 Hướng dẫn tiêu chí, trình tự, thủ tục xét biểu dương, khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích trong phong trào thi đua xây dựng Đình, Đền, Chùa tiêu biểu 27/12/2019 03/HD-MTTQ-BTT Uỷ ban MTTQ Việt Nam tỉnh Bắc Giang
18 Kế hoạch thực hiện "Tháng cao điểm vận động nhân dân tham gia BHYT năm 2020" 24/10/2019 3851/KH-UBND Ủy ban nhân dân tỉnh
19 Thể lệ cuộc thi "Tìm hiểu Đảng Cộng sản Việt Nam quang vinh; Bác Hồ vĩ đại; Quê hương đất nước, đổi mới" 09/11/2019 01-TL/BTC Tỉnh ủy Bắc Giang
20 Về việc gửi đề cương tuyên truyền kỷ niệm 110 năm Ngày sinh đồng chí Hoàng Văn Thụ (04/11/1909-01/11/2019) 07/10/2019 1242-CV/BTGTU Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy
   1   2   3   4   5