VB chỉ đạo điều hành   »  Tất cả văn bản
STT Trích yếu Ngày ban hành Số hiệu Cơ quan ban hành Tải về
1 Hướng dẫn triển khai thực hiện công tác dân tộc, tôn giáo năm 2015 07/06/2016 Uỷ ban MTTQ Việt Nam tỉnh Bắc Giang
2 Hướng dẫn Công tác tham gia xây dựng Đảng, chính quyền của ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp tỉnh Bắc Giang năm 2015 07/06/2016 Uỷ ban MTTQ Việt Nam tỉnh Bắc Giang
3 Hướng dẫn tổ chức "Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc" ở khu dân cư và kỷ niệm 84 năm ngày thành lập MTDTTN Việt Nam 07/06/2016 Uỷ ban MTTQ Việt Nam tỉnh Bắc Giang
4 Hướng dẫn công tác tuyên truyền quý I năm 2015 07/06/2016 Uỷ ban MTTQ Việt Nam tỉnh Bắc Giang
5 Hướng dẫn một số hoạt động nhân dịp Đại lễ Phật đản và mùa an cư kết hạ năm 2014-PL.2558 07/06/2016 Uỷ ban MTTQ Việt Nam tỉnh Bắc Giang
6 Hướng dẫn công tác tuyên truyền quý IV/2014 07/06/2016 Uỷ ban MTTQ Việt Nam tỉnh Bắc Giang
7 Hướng dẫn một số hoạt động nhân dịp lễ Phục sinh năm 2014 07/06/2016
8 Hướng dẫn công tác dân tộc, tôn giáo năm 2014 07/06/2016 02 /HD - MTTQ - BTT
9 Hướng dẫn công tác tham gia xây dựng đảng, chính quyền của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp năm 2014 07/06/2016 03 /HD - MT TQ - BTT
10 Hướng dẫn công tác tuyên truyền quý IV năm 2013 07/06/2016 15 /HD - MT TQ Uỷ ban MTTQ Việt Nam tỉnh Bắc Giang
11 Hướng dẫn công tác tuyên truyền năm 2014 07/06/2016 02 /HD - MTTQ - BTT Uỷ ban MTTQ Việt Nam tỉnh Bắc Giang
12 Hướng dẫn xếp loại Ban Thanh tra nhân dân và Ban Giám sát đầu tư của cộng đồng 07/06/2016 14 /HD - MTTQ Uỷ ban MTTQ Việt Nam tỉnh Bắc Giang
13 Hướng dẫn các tiêu chí phân loại Ban công tác Mặt trận khu dân cư 07/06/2016 12/HD - MTTQ Uỷ ban MTTQ Việt Nam tỉnh Bắc Giang
14 Hướng dẫn công tác chuẩn bị và tổ chức Đại hội Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các huyện, thành phố và xã, phường, thị trấn 07/06/2016 10 /HD - MTTQ Uỷ ban MTTQ Việt Nam tỉnh Bắc Giang
15 Hướng dẫn công tác tuyên truyền quý III năm 2013 07/06/2016 11 /HD - MT TQ Uỷ ban MTTQ Việt Nam tỉnh Bắc Giang
16 Hướng dẫn Công tác Thi đua, khen thưởng năm 2013 07/06/2016 06 /H D - MTTQ Uỷ ban MTTQ Việt Nam tỉnh Bắc Giang
17 Hướng dẫn thực hiện một số nội dung Nghị quyết số 35/2012/QH13 của Quốc hội về việc lấy phiếu tín nhiệm, bỏ phiếu tín nhiệm đối với người giữ chức vụ do Quốc hội, HĐND bầu hoặc phê chuẩn 07/06/2016 09 / HD - MTTQ Uỷ ban MTTQ Việt Nam tỉnh Bắc Giang
18 Hướng dẫn công tác Dân tộc, Tôn giáo đối với Ủy ban MTTQ các huyện, thành phố năm 2013 07/06/2016 03 /HD - MTTQ Uỷ ban MTTQ Việt Nam tỉnh Bắc Giang
19 Hướng dẫn công tác tham gia xây dựng Đảng, chính quyền của Ủy ban MTTQ các huyện, thành phố năm 2013 07/06/2016 05 /HD - MT Uỷ ban MTTQ Việt Nam tỉnh Bắc Giang
20 Hướng dẫn tổ chức "Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc" ở khu dân cư và kỷ niệm 82 năm ngày thành lập MTDTTN Việt Nam (18/11/1930-18/11/2012) 07/06/2016 09 / H D - MT Uỷ ban MTTQ Việt Nam tỉnh Bắc Giang
         11   12   13   14   15