VB chỉ đạo điều hành   »  Tất cả văn bản
STT Trích yếu Ngày ban hành Số hiệu Cơ quan ban hành Tải về
1 Báo cáo kết quả công tác Mặt trận quý II, nhiệm vụ công tác quý III năm 2013 07/06/2016 37 /BC - MT UB MTTQ tỉnh Bắc Giang
2 Báo cáo tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri và nhân dân trước Kỳ họp thứ năm Quốc hội khóa XIII 07/06/2016 26/BC - MT TQ UB MTTQ tỉnh Bắc Giang
3 Báo cáo công tác phối hợp tuyên truyền năm 2012; nhiệm vụ, giải pháp đổi mới đẩy mạnh công tác tuyên truyền trong thời gian tới 07/06/2016 27 /BC - MT UB MTTQ tỉnh Bắc Giang
4 Báo cáo kết quả Cuộc thi "Sáng kiến, cách làm hay trong công tác Mặt trận" 07/06/2016 28 /BC - MT TQ UB MTTQ tỉnh Bắc Giang
5 Báo cáo công tác Mặt trận quý III, nhiệm vụ quý IV năm 2012 07/06/2016 62 /BC - MTTQ UB MTTQ tỉnh Bắc Giang
6 Báo cáo tổng kết công tác năm 2012, phương hướng hoạt động năm 2013 07/06/2016 85 /BC - MT UB MTTQ tỉnh Bắc Giang
7 Báo cáo tình hình tổ chức lễ Phật đản và mùa an cư kiết hạ năm 2012 (PL.2556) 07/06/2016 28 /BC - MT TQ UB MTTQ tỉnh Bắc Giang
8 Báo cáo tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri và nhân dân trước kỳ họp thứ ba Quốc hội khóa XIII 07/06/2016 26 /BC - MTTQ UB MTTQ tỉnh Bắc Giang
9 Báo cáo kết quả thực hiện Quy chế phối hợp công tác giữa Ban Thường trực UBMTTQ và Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh năm 2011; nhiệm vụ trọng tâm năm 2012 07/06/2016 11 /BC - MTTQ - VKS UB MTTQ tỉnh Bắc Giang
10 Báo cáo kết quả công tác Quý I; chương trình công tác Quý II năm 2012 07/06/2016 S ố:14 /BC - MTTQ UB MTTQ tỉnh Bắc Giang
11 Hướng dẫn số 11/HD-MTTQ-BTT về công tác tuyên truyền biển, đảo năm 2016 27/04/2016 11/HD-MTTQ-BTT UB MTTQ tỉnh Bắc Giang
12 Hướng dẫn số 09/HD-MTTQ-BTT về công tác tuyên truyền quý II năm 2016 25/04/2016 09/HD-MTTQ-BTT UB MTTQ tỉnh Bắc Giang
13 Kế hoạch số 18/KH-MTTQ-BTT về tổ chức gặp gỡ, tiếp xúc cử tri thực hiện quyền vận động bầu cử của những người ứng cử đại biểu Quốc hội khoá XIV, đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2016-2021 25/04/2016 18/KH-MTTQ-BTT UB MTTQ tỉnh Bắc Giang
14 Báo cáo Kết quả thực hiện Nghị quyết liên tịch số 06/NQLT/UBTVQH11-ĐCTUBTWMTTQVN ngày 10 tháng 9 năm 2004 06/04/2016 19 /BC - MT UB MTTQ tỉnh Bắc Giang
15 Báo cáo kết quả hoạt động mừng lễ Giáng sinh năm 2011 06/04/2016 04 / BC - MT UB MTTQ tỉnh Bắc Giang
16 Báo cáo kết quả 3 năm triển khai thực hiện “Sáng kiến lãnh đạo Phật giáo” tham gia phòng chống HIV/AIDS 06/04/2016 98 / BC - MT UB MTTQ tỉnh Bắc Giang
17 Báo cáo tổng kết năm 2011, nhiệm vụ 2012 07/12/2011 91 /BC - MT UB MTTQ tỉnh Bắc Giang
18 Báo cáo kết quả công tác Mặt trận năm 2011; chương trình phối hợp thống nhất hành động năm 2012 19/04/2016 Số: 91 /BC-MT UB MTTQ tỉnh Bắc Giang
      6   7   8   9   10