Ký giao ước khối thi đua MTTQ và các đoàn thể nhân dân tỉnh
Thứ sáu, 12/02/2016
Đảng Cộng sản Việt Nam quang vinh muôn năm! +++ Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại sống mãi trong sự nghiệp của chúng ta!

Liên kết website

Thăm dò ý kiến

Đánh giá website?

Rất đẹp - 46.2%
Khá đẹp - 36.5%
Bình thường - 9.6%
Xấu - 7.7%

Tổng số phiếu: 52

Số lượt truy cập

Công tác tổng hợp, TĐ-KT

Ký giao ước khối thi đua MTTQ và các đoàn thể nhân dân tỉnh

Khối thi đua Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể nhân dân tỉnh Bắc Giang gồm: Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh, Tỉnh Đoàn thanh niên, Liên đoàn Lao động, Hội Nông dân, Hội Cựu chiến binh, Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh vừa tổ chức ký giao ước thi đua năm 2012.

Các nội dung ký giao ước thi đua gồm: Thực hiện hiệu quả các chương trình hành động, kế hoạch thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XI, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII, đẩy mạnh phong trào thi đua "Bắc Giang chung sức xây dựng nông thôn mới", thực hiện quy chế dân chủ, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí. Các cơ quan, đơn vị tuỳ theo nhiệm vụ chuyên môn, xây dựng chương trình hành động, đăng ký danh hiệu thi đua yêu nước gắn với đẩy mạnh học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, thiết thực lập thành tích chào mừng các ngày lễ, ngày kỷ niệm lớn trong năm.

Theo Báo Bắc Giang

Video hoạt động

Ảnh hoạt động