Kế hoạch, Quy chế, Chương trình phối hợp
Thứ sáu, 29/05/2015
Đoàn kết, đoàn kết, đại đoàn kết; Thành công, thành công, đại thành công. +++ Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại sống mãi trong sự nghiệp của chúng ta!

Liên kết website

Thăm dò ý kiến

Đánh giá website?

Rất đẹp - 46.2%
Khá đẹp - 36.5%
Bình thường - 9.6%
Xấu - 7.7%

Tổng số phiếu: 52

Số lượt truy cập

Kế hoạch, Quy chế, Chương trình phối hợp

Chương trình phối hợp giữa MTTQ và Đài PT-TH tỉnh

Chương trình phối hợp giữa MTTQ và Sở Công thương

Chương trình phối hợp giữa MTTQ và Sở Văn hóa TT&DL

Chương trình phối hợp giữa MTTQ và Sở Lao động TB&XH

Chương trình phối hợp giữa MTTQ và Sở Y tế

Video hoạt động

Ảnh hoạt động