Kế hoạch, Quy chế, Chương trình phối hợp
Thứ hai, 28/07/2014
Đoàn kết, đoàn kết, đại đoàn kết. Thành công, thành công, đại thành công +++ Toàn Đảng, toàn dân, toàn quân tích cực học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh!

Liên kết website

Thăm dò ý kiến

Đánh giá website?

Rất đẹp - 46.2%
Khá đẹp - 36.5%
Bình thường - 9.6%
Xấu - 7.7%

Tổng số phiếu: 52

Số lượt truy cập

Kế hoạch, Quy chế, Chương trình phối hợp

Kế hoạch tập huấn cán bộ mặt trận tổ quốc năm 2013

Kế hoạch triển khai cuộc thi sáng kiến, cách làm hay trong công tác Mặt trận năm 2012

Thực hiện Chương trình công tác năm 2012 của Ủy ban MTTQ tỉnh Bắc Giang, để nâng cao tính thiết thực, hiệu quả và chất lượng công tác Mặt trận; Ban Thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh Bắc Giang xây dựng kế hoạch triển khai cuộc thi sáng kiến, cách làm hay trong công tác Mặt trận  năm 2012 như sau:

Video hoạt động

Ảnh hoạt động