Kế hoạch, Quy chế, Chương trình phối hợp
Thứ năm, 18/12/2014
Đoàn kết, đoàn kết, đại đoàn kết. Thành công, thành công, đại thành công +++ Toàn Đảng, toàn dân, toàn quân tích cực học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh!

Liên kết website

Thăm dò ý kiến

Đánh giá website?

Rất đẹp - 46.2%
Khá đẹp - 36.5%
Bình thường - 9.6%
Xấu - 7.7%

Tổng số phiếu: 52

Số lượt truy cập

Kế hoạch, Quy chế, Chương trình phối hợp

Chương trình phối hợp giữa MTTQ và Sở Y tế

Chương trình phối hợp giữa MTTQ và Sở Nông nghiệp và PTNT

Chương trình phối hợp giữa MTTQ và Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy

Video hoạt động

Ảnh hoạt động