Kế hoạch, Quy chế, Chương trình phối hợp
Thứ bảy, 01/11/2014
Đoàn kết, đoàn kết, đại đoàn kết. Thành công, thành công, đại thành công +++ Toàn Đảng, toàn dân, toàn quân tích cực học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh!

Liên kết website

Thăm dò ý kiến

Đánh giá website?

Rất đẹp - 46.2%
Khá đẹp - 36.5%
Bình thường - 9.6%
Xấu - 7.7%

Tổng số phiếu: 52

Số lượt truy cập

Kế hoạch, Quy chế, Chương trình phối hợp

Kế hoạch tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật năm 2013

Kế hoạch tập huấn cán bộ mặt trận tổ quốc năm 2013

Video hoạt động

Ảnh hoạt động