Kế hoạch, Quy chế, Chương trình phối hợp
Thứ năm, 11/02/2016
Đảng Cộng sản Việt Nam quang vinh muôn năm! +++ Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại sống mãi trong sự nghiệp của chúng ta!

Liên kết website

Thăm dò ý kiến

Đánh giá website?

Rất đẹp - 46.2%
Khá đẹp - 36.5%
Bình thường - 9.6%
Xấu - 7.7%

Tổng số phiếu: 52

Số lượt truy cập

Kế hoạch, Quy chế, Chương trình phối hợp

Chương trình phối hợp giữa MTTQ và Sở Tư pháp

Chương trình phối hợp giữa MTTQ và Báo Bắc Giang

Chương trình phối hợp giữa MTTQ và Đài PT-TH tỉnh

Chương trình phối hợp giữa MTTQ và Sở Công thương

Video hoạt động

Ảnh hoạt động