Hướng dẫn công tác tham gia xây dựng chính quyền của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc các huyện, thành phố năm 2012
Thứ bảy, 10/10/2015
Nhiệt liệt chào mừng đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng!

Liên kết website

Thăm dò ý kiến

Đánh giá website?

Rất đẹp - 46.2%
Khá đẹp - 36.5%
Bình thường - 9.6%
Xấu - 7.7%

Tổng số phiếu: 52

Số lượt truy cập

Hướng dẫn

Hướng dẫn công tác tham gia xây dựng chính quyền của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc các huyện, thành phố năm 2012

Thực hiện Hướng dẫn số 48/HD-MTTW-BTT của Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam khóa VII và chương trình phối hợp thống nhất hành động của Uỷ ban MTTQ tỉnh năm 2012, Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Bắc Giang hướng dẫn những nhiệm vụ trọng tâm công tác Mặt trận tham gia xây dựng chính quyền của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc các huyện, thành phố năm 2012 như sau:

Video hoạt động

Ảnh hoạt động