Chương trình công tác
Thứ hai, 08/02/2016
Đảng Cộng sản Việt Nam quang vinh muôn năm! +++ Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại sống mãi trong sự nghiệp của chúng ta!

Liên kết website

Thăm dò ý kiến

Đánh giá website?

Rất đẹp - 46.2%
Khá đẹp - 36.5%
Bình thường - 9.6%
Xấu - 7.7%

Tổng số phiếu: 52

Số lượt truy cập

Chương trình công tác

Chương trình công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí năm 2012

Căn cứ Chương trình phối hợp thống nhất hành động của Uỷ ban MTTQ tỉnh, chương trình công tác phòng, chống tham nhũng (PCTN) năm 2012 của Ban chỉ đạo phòng, chống tham nhũng tỉnh, Uỷ ban MTTQ tỉnh Bắc Giang xây dựng chương trình công tác PCTN như sau:

Chương trình phối hợp công tác của Ban Thường trực Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc và Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh năm 2012

        Thực hiện Quy chế phối hợp số 01/2004/QCPHCT ngày 24/12/2004 giữa Ban Thường trực Uỷ ban MTTQ tỉnh và Viện kiểm sát nhân dân tỉnh; Căn cứ kết luận tại hội nghị sơ kết công tác phối hợp năm 2011, nhiệm vụ trọng tâm năm 2012; Ban Thường trực Uỷ ban MTTQ và lãnh đạo Viện kiểm sát nhân dân tỉnh thống nhất đề ra chương trình phối hợp công tác năm 2012 như sau:

Chương trình thi đua của Mặt trận Tổ quốc các cấp năm 2012

Thực hiện chương trình phối hợp thống nhất hành động được kỳ họp thứ 9, Uỷ ban MTTQ tỉnh khoá XII thông qua; Ban Thường trực Uỷ ban MTTQ tỉnh xây dựng Chương trình thi đua năm 2012 với các nội dung cụ thể sau:

Video hoạt động

Ảnh hoạt động