Báo cáo tổng kết năm 2011, nhiệm vụ 2012
Thứ năm, 11/02/2016
Đảng Cộng sản Việt Nam quang vinh muôn năm! +++ Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại sống mãi trong sự nghiệp của chúng ta!

Liên kết website

Thăm dò ý kiến

Đánh giá website?

Rất đẹp - 46.2%
Khá đẹp - 36.5%
Bình thường - 9.6%
Xấu - 7.7%

Tổng số phiếu: 52

Số lượt truy cập

Báo cáo

Báo cáo tổng kết năm 2011, nhiệm vụ 2012

Thực hiện chương trình phối hợp thống nhất hành động năm 2011 của Uỷ ban MTTQ tỉnh và hướng dẫn của Ban Thường trực Uỷ ban Trung ương MTTQ Việt Nam, sự lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, Ban Thường trực Uỷ ban MTTQ tỉnh báo cáo kết quả công tác Mặt trận năm 2011 và chương trình phối hợp thống nhất hành động năm 2012 như sau:

Video hoạt động

Ảnh hoạt động