Sơ kết 5 năm Mặt trận Tổ quốc tham gia xây dựng nông thôn mới, thực hiện Nghị quyết số 26 -NQ/TW (khóa X)
Chủ nhật, 07/02/2016
Đảng Cộng sản Việt Nam quang vinh muôn năm! +++ Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại sống mãi trong sự nghiệp của chúng ta!

Liên kết website

Thăm dò ý kiến

Đánh giá website?

Rất đẹp - 46.2%
Khá đẹp - 36.5%
Bình thường - 9.6%
Xấu - 7.7%

Tổng số phiếu: 52

Số lượt truy cập

http://mttq.bacgiang.gov.vn/modules/mod_image_show_gk4/cache/trang chu 207gk-is-90.jpglink
http://mttq.bacgiang.gov.vn/modules/mod_image_show_gk4/cache/trang chu 213gk-is-90.jpglink
http://mttq.bacgiang.gov.vn/modules/mod_image_show_gk4/cache/trang chu 212gk-is-90.jpglink
http://mttq.bacgiang.gov.vn/modules/mod_image_show_gk4/cache/trang chu 211gk-is-90.jpglink
http://mttq.bacgiang.gov.vn/modules/mod_image_show_gk4/cache/trang chu 210gk-is-90.jpglink
http://mttq.bacgiang.gov.vn/modules/mod_image_show_gk4/cache/trang chu 208gk-is-90.jpglink
http://mttq.bacgiang.gov.vn/modules/mod_image_show_gk4/cache/trang chu 209gk-is-90.jpglink
http://mttq.bacgiang.gov.vn/modules/mod_image_show_gk4/cache/trang chu 206gk-is-90.jpglink
http://mttq.bacgiang.gov.vn/modules/mod_image_show_gk4/cache/trang chu 204gk-is-90.jpglink
http://mttq.bacgiang.gov.vn/modules/mod_image_show_gk4/cache/trang chu 203gk-is-90.jpglink
http://mttq.bacgiang.gov.vn/modules/mod_image_show_gk4/cache/trang chu 202gk-is-90.jpglink
«
»
Loading…

Tin tức, sự kiện

Sơ kết 5 năm Mặt trận Tổ quốc tham gia xây dựng nông thôn mới, thực hiện Nghị quyết số 26 -NQ/TW (khóa X)

     Chiều ngày 08/7/2013, Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Bắc Giang tổ chức Hội nghị Sơ kết 5 năm Mặt trận Tổ quốc tham gia xây dựng nông thôn mới; thực hiện Nghị quyết số 26-NQ/TW ngày 05/8/2008 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa X). Dự và chỉ đạo Hội nghị có đồng chí Lại Thanh Sơn, Ủy viên Ban Thường vụ, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; đồng chí Ngô Sách Thực, Tỉnh ủy viên, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Bắc Giang chủ trì Hội nghị; dự Hội nghị có các đồng chí lãnh đạo: Sở Nông nghiệp và phát triển nông thôn tỉnh; lãnh đạo các tổ chức thành viên của Mặt trận; Chủ tịch, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam các huyện, thành phố; cán bộ, công chức cơ quan Ủy ban MTTQ tỉnh.
 
      Ngày 05/8/2008, Hội nghị lần thứ bảy, Ban Chấp hành Trung ương Đảng đã ban hành Nghị quyết số 26-NQ/TW về "Nông nghiệp, nông dân, nông thôn"; Thủ tướng Chính phủ ban hành Bộ tiêu chí quốc gia về xây dựng nông thôn mới; Quyết định 800/QĐ-TTg ngày 04/6/2010 phê duyệt Chương trình mục tiêu Quốc gia về "Xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2010 - 2020". Ngày 09/12/2010 UBND tỉnh Bắc Giang ban hành Quyết định số 221/QĐ-UBND về "Phê duyệt Đề án xây dựng nông thôn mới tỉnh Bắc Giang giai đoạn 2010 -2020".

     Thực hiện vai trò, nhiệm vụ của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tham gia xây dựng nông thôn mới; Ban Thường trực Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam có Hướng dẫn số 70/HD-MTTQ-BTT về "Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tham gia xây dựng nông thôn mới" với 05 nội dung cụ thể được gắn với thực hiện các nội dung của Cuộc vận động "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư".

Đồng chí Ngô Sách Thực, Tỉnh ủy viên, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Bắc Giang phát biểu tại Hội nghị.

     Trong những năm qua, Mặt trận Tổ quốc các cấp trong tỉnh đã bám sát sự chỉ đạo của cấp ủy, làm tốt công tác phối hợp với chính quyền, các cơ quan chức năng, các tổ chức thành viên của Mặt trận trong công tác triển khai thực hiện các nội dung Mặt trận tham gia xây dựng nông thôn mới, thực hiện Nghị quyết số 26-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng; trong đó coi trọng công tác tuyên truyền, vận động các tầng lớp nhân dân phát huy tinh thần yêu nước, phát huy nội lực chung sức xây dựng nông thôn mới; đoàn kết giúp nhau phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo. Từ năm 2008 đến năm 2012 toàn tỉnh đã vận động ủng hộ Cuộc vận động "Ngày vì người nghèo" và Chương trình an sinh xã hội được 190.177, 2 triệu đồng, hỗ trợ các hộ nghèo cải tạo, nâng cấp, xây mới 9.320 Nhà Đại đoàn kết toàn dân và nhà theo Quyết định số 167/CP của Thủ tường Chính phủ với trị giá 49.506,7 triệu đồng...

     Phong trào hiến đất làm đường giao thông nông thôn đã trở thành phong trào thi đua của các tầng lớp nhân dân; hàng trăm nghìn m 2 đất đã được nhân dân tự nguyện hiến tặng: huyện Tân Yên nhân dân hiến 70.000 m2, huyện Lạng Giang nhân dân hiến 119.863 m 2 đất...; năm 2012, nhân dân đã đóng góp trên 50 tỷ đồng để  xây dựng đường giao thông nông thôn, cứng hóa kênh mương...; nhiều gương sáng vì cộng đồng trong lĩnh vực này đã được tôn vinh. Mặt trận Tổ quốc các cấp tập trung tuyên truyền, vận động các tầng lớp nhân dân xây dựng thôn, làng, bản, khu dân cư văn hóa; vận động nhân dân xây dựng các khu dân cư sáng, xanh, sạch, đẹp thông qua thực hiện Đề án xây dựng "Khu dân cư tự quản bảo vệ môi trường"; đến nay 392 mô hình đã và đang hoạt động hiệu quả, góp phần thực hiện tiêu chí môi trường và cảnh quan nông thôn. Mặt trận Tổ quốc các cấp đã vận động nhân dân phát huy dân chủ, làm tốt công tác giám sát xây dựng nông thôn; vận động nhân dân tham gia phong trào toàn dân tham gia bảo vệ an ninh Tổ quốc, góp phần đảm bảo an ninh chính trị, trật tự  an toàn xã hội tại địa phương... Mặt trận Tổ quốc tỉnh tham gia chỉ đạo, hỗ trợ xã Hồng Thái, huyện Việt Yên là một trong 40 xã xây dựng nông thôn mới của tỉnh.

     Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Lại Thanh Sơn, Ủy viên Ban Thường vụ, Phó Chủ tịch UBND tỉnh đã đánh giá cao những đóng góp của Mặt trận Tổ quốc các cấp trong công tác tuyên truyền, vận động các tầng lớp nhân dân tham gia xây dựng nông thôn mới; làm tốt công tác vận động nhân dân đóng góp nguồn lực cùng Nhà nước xây dựng cơ sở hạ tầng nông thôn; cũng như công tác giám sát, tổng hợp ý kiến của nhân dân tham gia với cấp ủy, chính quyền trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành thực hiện. Xây dựng nông thôn mới, thực hiện Nghị quyết số 26-NQ/TW là một chủ trương lớn của Đảng; thời gian tới Ủy ban MTTQ tỉnh cần phát huy những thành tích đã đạt được, tiếp tục hướng dẫn cơ sở làm tốt công tác tuyên truyền, vận động các tầng lớp nhân dân tham gia xây dựng nông thôn mới; khơi dậy phong trào thi đua trong toàn dân; làm tốt công tác tổng hợp ý kiến đóng góp của nhân dân để tham mưu giúp Tỉnh ủy, UBND tỉnh trong lãnh đạo, chỉ đạo và điều hành công tác xây dựng nông thôn mới thời gian tới đạt kết quả.

Nguyễn Đức Trọng - Ủy ban MTTQ tỉnh Bắc Giang

Video hoạt động

Ảnh hoạt động